Utwórz fakturę

AUTO - SLUŽBY 4 x 4 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTO - SLUŽBY 4 x 4
PIN 31337945
TIN 2020328750
Numer VAT SK2020328750
Data utworzenia 26 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTO - SLUŽBY 4 x 4
Hradská 38
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 488 327 €
Zysk 2 831 €
Kapitał 422 004 €
Kapitał własny 146 787 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245527584
Telefon(y) kom. 0903428250, 0903447474, 0903644737
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 25,449
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 25,449
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,420
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 380,544
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 222,909
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,147
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 129,636
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 405,993
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 149,904
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 139,770
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,831
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 256,089
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,472
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 212,476
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 164,494
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 9,177
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 28,825
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,980
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 41,811
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 488,327
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 479,847
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,050
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,430
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 471,605
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 282,680
C. Usług (účtová grupa 51) 127,498
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 34,608
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,898
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,387
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,117
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,417
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 16,722
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 69,669
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 10,482
M. Koszty oprocentowania (562) 7,890
N. Walutowe straty (563) 21
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,571
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -10,482
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 6,240
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,409
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,831
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31337945 TIN: 2020328750 Numer VAT: SK2020328750
 • Zarejestrowana siedziba: AUTO - SLUŽBY 4 x 4, Hradská 38, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Kamil István 454 Jakubov 900 63 15.01.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Kamil István 13 280 € (100%) 454 Jakubov 900 63
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63 Vznik funkcie: 15.01.2001
   29.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Šrenkel Tbiliská 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Šrenkel Tbiliská 7 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 26.12.1992
   Kamil István 454 Jakubov 900 63 Vznik funkcie: 15.01.2001
   29.09.2004Noví spoločníci:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Jaroslav Šrenkel Tbiliská 7 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Šrenkel Tbiliská 7 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 26.12.1992
   Kamil István 454 Jakubov 900 63 Vznik funkcie: 15.01.2001
   28.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Jaroslav Šrenkel Jurkovičova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Jaroslav Šrenkel Jurkovičova 1 Bratislava
   22.02.2001Noví spoločníci:
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Jaroslav Šrenkel Jurkovičova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kamil István 454 Jakubov 900 63
   Jaroslav Šrenkel Jurkovičova 1 Bratislava
   21.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   06.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Milan Galik Jedľova 1 Bratislava
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Galik Jedľova 1 Bratislava
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   AUTO - SLUŽBY 4 x 4 s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hradská 38 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   požičiavanie automobilov a prívesov
   opravy motorových vozidiel a prívesov
   nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel a prívesov, autopríslušenstva náhradných dielov, servisnej techniky, literatúry a automobilových modelov
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Milan Galik Jedľova 1 Bratislava
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Galik Jedľova 1 Bratislava
   Ing. Marián Pilárik Jaskový rad 205 Bratislava