Utwórz fakturę

RYAL PRINT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RYAL PRINT
PIN 31338135
TIN 2020294958
Numer VAT SK2020294958
Data utworzenia 16 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RYAL PRINT
Hlavná 10
90029
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 218 771 €
Zysk -8 586 €
Kapitał 202 222 €
Kapitał własny 128 265 €
Dane kontaktowe
E-mail ryal@stonline.sk
Telefon(y) 0245914137, 0245914401
Nr(y) faksu 0245914401
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 53,551
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 53,551
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 567
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 132,271
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 41,432
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 243
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87,231
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 185,822
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 119,679
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 120,962
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,586
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 66,143
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 65,105
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23,904
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,772
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,790
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,639
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,038
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 218,771
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 218,771
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 226,162
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 78,883
C. Usług (účtová grupa 51) 77,724
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 61,352
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,417
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,036
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -5,183
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,933
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -7,391
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 62,164
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 240
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 240
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -234
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -7,625
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -8,586
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338135 TIN: 2020294958 Numer VAT: SK2020294958
 • Zarejestrowana siedziba: RYAL PRINT, Hlavná 10, 90029, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jaroslav Orlíček Topoľová 799/14 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 28.05.2001
  Jozef Kováč Tomášovská 47 Nová Dedinka 900 29 28.05.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jaroslav Orlíček 3 319 € (50%) Topoľová 799/14 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
  Jozef Kováč 3 319 € (50%) Tomášovská 47 Nová Dedinka 900 29
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Orlíček Topoľová 799/14 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Jozef Kováč Tomášovská 47 Nová Dedinka 900 29
   27.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kováč Tomášovská 27 Nová Dedinka
   Jaroslav Orlíček Grösslingova 54 Bratislava
   16.12.1998Nové sidlo:
   Hlavná 10 Nová Dedinka 900 29
   15.12.1998Zrušené sidlo:
   Grösslingova 54 Bratislava 811 09
   09.07.1998Noví spoločníci:
   Jaroslav Orlíček Topoľová 799/14 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Jozef Kováč Tomášovská 47 Nová Dedinka 900 29
   08.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kováč Tomášovská 27 Nová Dedinka
   Jaroslav Orlíček Grösslingova 54 Bratislava
   16.12.1992Nové obchodné meno:
   RYAL PRINT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 54 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická činnosť a poradenská činnosť s ňou súvisiaca
   vydavateľská činnosť
   grafický design
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Jozef Kováč Tomášovská 27 Nová Dedinka
   Jaroslav Orlíček Grösslingova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kováč Tomášovská 27 Nová Dedinka
   Jaroslav Orlíček Grösslingova 54 Bratislava