Utwórz fakturę

WORLD EXCELENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy WORLD EXCELENT
PIN 31338194
TIN 2020317288
Numer VAT SK2020317288
Data utworzenia 16 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WORLD EXCELENT
Skerličova 13
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 746 €
Zysk -2 232 €
Kapitał 31 465 €
Kapitał własny 9 016 €
Dane kontaktowe
E-mail office@world-excellent.sk
Telefon(y) 0905639037, 0948639037
Telefon(y) kom. 0905639037, 0948639037
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 33,968
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,605
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 426
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 426
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,050
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,992
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,992
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 58
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,129
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 674
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 30,455
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 363
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 363
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 33,968
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,784
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,642
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,642
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -265
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -265
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,232
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,184
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 301
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 301
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,628
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 909
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 909
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,495
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,500
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 960
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,828
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -64
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,255
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,255
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 65,389
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,746
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 42,568
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,821
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 357
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,812
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 36,888
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,346
D. Usług (účtová grupa 51) 12,396
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,433
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,221
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,689
4. Koszty społeczne (527, 528) 523
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 243
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 506
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,066
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,759
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 209
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 209
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -206
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,272
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,232
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338194 TIN: 2020317288 Numer VAT: SK2020317288
 • Zarejestrowana siedziba: WORLD EXCELENT, Skerličova 13, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Svetozár Suško Studenohorská 2077/34 Bratislava 841 03 22.06.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Svetozár Suško 6 639 € (100%) Studenohorská 2077/34 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.11.2012Nové sidlo:
   Skerličova 13 Bratislava 841 03
   20.11.2012Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 10
   08.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Svetozár Suško Studenohorská 2077/34 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 22.06.2007
   07.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.12.1992
   15.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.12.1992
   14.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   02.12.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Svetozár Suško Studenohorská 34 Bratislava 841 03
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   WORLD EXCELENT s.r.o.
   17.12.1995Zrušené obchodné meno:
   EVROPA Bratislava s r.o.
   20.04.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   19.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Ing. Vilém Knobloch Počeradská 600 Praha 8 186 00 Česká republika
   Ing. Peter Soukup Táborská 1 Praha 1 140 00 Česká republika
   16.12.1992Nové obchodné meno:
   EVROPA Bratislava s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná odbytová činnosť v oblasti rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Ing. Vilém Knobloch Počeradská 600 Praha 8 186 00 Česká republika
   Ing. Peter Soukup Táborská 1 Praha 1 140 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Suško Donnerova 15 Bratislava 841 05