Utwórz fakturę

KODEM, družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KODEM, družstvo
PIN 31338232
TIN 2020301184
Numer VAT SK2020301184
Data utworzenia 17 grudzień 1992
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba KODEM, družstvo
Ivánska cesta 15
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 109 698 €
Zysk -18 377 €
Kapitał 23 618 €
Kapitał własny -32 590 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911448229
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,093
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,427
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 164
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,488
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 13,093
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -50,967
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 35,582
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 35,582
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,324
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -70,496
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,377
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,060
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 21,522
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 30,538
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 529
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,427
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,877
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,705
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 12,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 109,698
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 44,667
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 62,131
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -100
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 126,721
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 28,866
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,554
C. Usług (účtová grupa 51) 10,921
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 43,691
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 901
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,381
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,188
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,219
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -17,023
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 33,357
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 394
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 394
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -394
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -17,417
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -18,377
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338232 TIN: 2020301184 Numer VAT: SK2020301184
 • Zarejestrowana siedziba: KODEM, družstvo, Ivánska cesta 15, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vojtech Nagy predseda Lenardova 1146/14 Bratislava 851 01 17.12.1992
  Miroslava Števíková Okružná 14 Bratislava 17.12.1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.08.2013Nový štatutárny orgán:
   člen družstva poverený členskou schôdzou
   06.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zdenka Péková Eisnerova 6133/21 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.05.1999
   01.02.2008Nové sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Nagy - predseda družstva Lenardova 1146/14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.12.1992
   Miroslava Števíková Okružná 14 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.1992
   Zdenka Péková Eisnerova 6133/21 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.05.1999
   31.01.2008Zrušené sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Nagy - predseda družstva Lenardova 14 Bratislava
   Zdenka Péková Eisnerova 21 Bratislava
   Miroslava Števíková Okružná 14 Bratislava
   13.05.1999Nové obchodné meno:
   KODEM, družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zdenka Péková Eisnerova 21 Bratislava
   12.05.1999Zrušené obchodné meno:
   KODEM, výrobné družstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rastislav Dufek - podpredseda družstva 97 Láb
   17.12.1992Nové obchodné meno:
   KODEM, výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba v odboroch koženej galantérie
   poskytovanie služieb v odboroch koženej galantérie
   maloobchodná činnosť, predaj vlastných a nakupovaných výrobkov
   vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rastislav Dufek - podpredseda družstva 97 Láb
   Vojtech Nagy - predseda družstva Lenardova 14 Bratislava
   Miroslava Števíková Okružná 14 Bratislava