Utwórz fakturę

ČERNAK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Nazwa firmy ČERNAK
PIN 31338283
TIN 2020317354
Numer VAT SK2020317354
Data utworzenia 16 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ČERNAK
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 51 839 €
Zysk 3 383 €
Kapitał 101 979 €
Kapitał własny 96 276 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911051666
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 106,516
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 53,008
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 11,795
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 11,795
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 41,213
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,371
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 33,127
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,715
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 49,864
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,521
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,858
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,830
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,607
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 56
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42,343
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 42,318
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,644
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,644
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 106,516
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 99,889
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 832
2. Inne fundusze (427, 42X) 832
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 88,370
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 88,370
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,383
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,627
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 401
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 401
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,226
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,824
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,824
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 767
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 489
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,146
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 51,801
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 51,839
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 51,801
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,841
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,853
D. Usług (účtová grupa 51) 21,338
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,299
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,006
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,226
4. Koszty społeczne (527, 528) 67
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 630
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,467
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,467
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 254
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,998
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,610
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 538
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 538
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 535
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 192
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 192
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 346
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,344
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,383
Date of updating data: 13.06.2016
Date of updating data: 13.06.2016