Utwórz fakturę

Medinco - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Medinco
PIN 31338305
TIN 2020816567
Numer VAT SK2020816567
Data utworzenia 14 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Medinco
Pribišova 9
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 110 066 €
Zysk -3 068 €
Kapitał 113 990 €
Kapitał własny -10 142 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903724138, +421903724139
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 123,075
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 86,671
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 86,671
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 86,671
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 36,246
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31,701
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,238
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 27,463
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,922
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,922
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,922
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,623
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 833
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 790
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 158
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 158
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 123,075
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,207
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,104
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,104
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -17,882
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,882
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,068
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 136,228
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 172
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 172
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 136,518
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,469
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,469
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 104,622
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 600
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 362
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -439
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,904
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 -462
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) -462
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 54
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 54
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,687
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 110,066
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 104,658
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,912
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,496
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,116
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 75,971
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,864
D. Usług (účtová grupa 51) 11,521
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,413
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,147
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,219
4. Koszty społeczne (527, 528) 47
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 320
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,815
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,815
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,212
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,050
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,214
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,018
O. Walutowe straty (563) 1,020
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 998
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,018
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,068
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,068
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338305 TIN: 2020816567 Numer VAT: SK2020816567
 • Zarejestrowana siedziba: Medinco, Pribišova 9, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jana Jasenecová Pribišova 9 Bratislava 841 05 31.03.2009
  Jaroslav Jasenec Pribišova 9 Bratislava 841 05 31.03.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jana Jasenecová 6 639 € (100%) Pribišova 9 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.11.2013Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamné, marketingové a propagačné služby
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kongresov
   montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
   20.11.2013Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   02.04.2009Nové sidlo:
   Pribišova 9 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Jana Jasenecová Pribišova 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Jasenecová Pribišova 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.03.2009
   Jaroslav Jasenec Pribišova 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 31.03.2009
   01.04.2009Zrušené sidlo:
   Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie činností a kooperácie v oblasti transportu pacientov, transplantátov a zdravotníckeho materiálu
   kúpa a predaj medicínskych zariadení a zdravotníckych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Nemrhal Pri Kolíske 4 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Nemrhal Pod Rovnicami 25 Bratislava 841 05
   JUDr. Pavel Trubač Lozorno 1011 Lozorno 900 55
   Mgr. Miroslava Trubačova Belinského 16 Bratislava 851 01
   Ing. László Katona Báthory 9/1-4a Budapešť Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. László Katona Safrany u. 3 Budapešt H-1 16 MR Vznik funkcie: 06.02.2006
   Marek Nemrhal Pri Kolíske 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 06.02.2006
   Mgr. Miroslava Trubačova Belinského 16 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.02.2006
   23.02.2006Nové obchodné meno:
   Medinco s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Marek Nemrhal Pri Kolíske 4 Bratislava 831 06
   Ing. Miroslav Nemrhal Pod Rovnicami 25 Bratislava 841 05
   JUDr. Pavel Trubač Lozorno 1011 Lozorno 900 55
   Mgr. Miroslava Trubačova Belinského 16 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. László Katona Safrany u. 3 Budapešt H-1 16 MR Vznik funkcie: 06.02.2006
   Marek Nemrhal Pri Kolíske 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 06.02.2006
   Mgr. Miroslava Trubačova Belinského 16 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.02.2006
   22.02.2006Zrušené obchodné meno:
   MedinCo, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gorkého 12 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   PhDr. Pavol Paulík Račianska 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   PhDr. Pavol Paulík Račianska 20 Bratislava
   Ing. László Katona Báthory 9/1-4a Budapešť Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 4138/301 Bratislava
   20.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. László Katona Báthory 9/1-4a Budapešť Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 4138/301 Bratislava
   21.11.1995Nové obchodné meno:
   MedinCo, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie činností a kooperácie v oblasti transportu pacientov, transplantátov a zdravotníckeho materiálu
   kúpa a predaj medicínskych zariadení a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   PhDr. Pavol Paulík Račianska 20 Bratislava
   Ing. László Katona Báthory 9/1-4a Budapešť Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Pavol Paulík Račianska 20 Bratislava
   20.11.1995Zrušené obchodné meno:
   BDH - Biochem spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj prístrojov na meranie biochemických a elektrických veličín vrátane príslušenstva
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   Silvestra Demšar Trzin, Pernetova 17 Mengeš 612 34 Slovinsko
   Ing. Branko Hrobat Žanova 7 Kranj 640 00 Slovinsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   BDH - Biochem spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 12 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj prístrojov na meranie biochemických a elektrických veličín vrátane príslušenstva
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava
   Silvestra Demšar Trzin, Pernetova 17 Mengeš 612 34 Slovinsko
   Ing. Branko Hrobat Žanova 7 Kranj 640 00 Slovinsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Eva Bergendiová Gorkého 12 Bratislava