Utwórz fakturę

SLOVAKIA GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVAKIA GROUP
PIN 31338445
TIN 2020317211
Numer VAT SK2020317211
Data utworzenia 18 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVAKIA GROUP
Šustekova 49
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 347 063 €
Zysk 55 794 €
Kapitał 545 544 €
Kapitał własny 97 346 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421258100600
Nr(y) faksu 0258100601
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 141,328
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 39,828
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,632
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 101,500
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 271,607
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 248,945
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,428
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,428
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 412,935
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 223,259
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 150,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 150,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,946
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 13,519
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 55,794
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 189,676
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 187,626
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 38,477
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,470
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 114
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 146,565
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,050
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 347,063
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 267,301
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,755
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75,007
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 283,932
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,203
C. Usług (účtová grupa 51) 210,894
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 34,704
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 916
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,385
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,322
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 11,472
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,036
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 63,131
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 43,204
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 205
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 205
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,888
M. Koszty oprocentowania (562) 6
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,882
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,683
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 59,448
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,654
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 55,794
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338445 TIN: 2020317211 Numer VAT: SK2020317211
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVAKIA GROUP, Šustekova 49, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Loris Colusso Šustekova 49 Bratislava 851 04 23.08.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Loris Colusso 146 681 € (97.8%) Šustekova 49 Bratislava 851 04
  Dott. Giannantonio Barel 3 319 € (2.2%) Verona 371 24 Talianska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.03.2014Zrušeny spoločníci:
   MOVING INTERNATIONAL S.R.L. Via Cormor 127 San Michele al Tagliamento (VE) 300 20 Talianska republika
   11.01.2013Nové sidlo:
   Šustekova 49 Bratislava 851 04
   10.01.2013Zrušené sidlo:
   Plátenícka 24 Bratislava 821 09
   06.10.2010Nové predmety činnosti:
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   10.03.2009Noví spoločníci:
   Loris Colusso pobyt na území SR : Šustekova 49 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Loris Colusso pobyt na území SR : Šustekova 49 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 23.08.2005
   09.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Lády ul. 8. mája 18 Bratislava 821 06
   Loris Colusso Via Nello e Carlo Rosselli 1 San Michele al Tagliamento 300 28 Talianska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Lády ul. 8. mája 18 Bratislava 821 06
   Loris Colusso Via Nello e Carlo Rosselli 1 San Michele al Tagliamento 300 28 Talianska republika Vznik funkcie: 23.08.2005
   15.09.2005Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA GROUP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plátenícka 24 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti dopravy
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom a správou bytového a nebytového fondu
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   personálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti okrem personálneho lízingu
   automatizované spracovanie dát
   prieskum trhu a verejnej mienky
   zhotovovanie webových stránok
   organizovanie seminárov, školení, výstav, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná činnosť prostredníctvom internetu
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Lády ul. 8. mája 18 Bratislava 821 06
   MOVING INTERNATIONAL S.R.L. Via Cormor 127 San Michele al Tagliamento (VE) 300 20 Talianska republika
   Dott. Giannantonio Barel Via Della Pace 8 Verona 371 24 Talianska republika
   Loris Colusso Via Nello e Carlo Rosselli 1 San Michele al Tagliamento 300 28 Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Lády ul. 8. mája 18 Bratislava 821 06
   Loris Colusso Via Nello e Carlo Rosselli 1 San Michele al Tagliamento 300 28 Talianska republika Vznik funkcie: 23.08.2005
   14.09.2005Zrušené obchodné meno:
   ABACO SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Lády Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Lády Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   09.11.1999Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Lády Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   08.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Lády Strakova 3 Bratislava 811 01
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eva Lády Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   ABACO VIAGGI S.R.L. Via Tibullo 7 Int. 2 CAP 34127 Trieste Taliansko
   ITALČESKY, s r.o. Gorkého nám. 23 Praha Česká republika
   Ing. Eva Lády Strakova 3 Bratislava 811 01
   Loris Colusso Via n.eC. Rosselli 3 S. Michele al Tagliamento Taliansko
   07.05.1997Nové sidlo:
   Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   06.05.1997Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava 824 92
   12.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Eva Lády Strakova 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Lády Strakova 3 Bratislava 811 01
   11.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Eva Benedikovičová 59 Dobrá Voda 919 54
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Benedikovičová 59 Dobrá Voda 919 54
   20.05.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľsá činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   ABACO VIAGGI S.R.L. Via Tibullo 7 Int. 2 CAP 34127 Trieste Taliansko
   Loris Colusso Via n.eC. Rosselli 3 S. Michele al Tagliamento Taliansko
   19.05.1994Zrušeny spoločníci:
   ABACO VIAGGI S.R.L. Via Tibullo 7 Int. 2 CAP 34127 Trieste Taliansko
   TOURIST-COOP SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSA- BILITA LIMITATA Corso del Popolo 36, CAP 300 28 S. Michele al Tagliamento (VE) Taliansko
   Loris Colusso Via n.eC. Rosselli 3 S. Michele al Tagliamento Taliansko
   Gianfranco Valvason Via Gobbato 5/B 300 28 S. Michele al Tagliamento Taliansko
   18.12.1992Nové obchodné meno:
   ABACO SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava 824 92
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   ITALČESKY, s r.o. Gorkého nám. 23 Praha Česká republika
   ABACO VIAGGI S.R.L. Via Tibullo 7 Int. 2 CAP 34127 Trieste Taliansko
   TOURIST-COOP SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSA- BILITA LIMITATA Corso del Popolo 36, CAP 300 28 S. Michele al Tagliamento (VE) Taliansko
   Eva Benedikovičová 59 Dobrá Voda 919 54
   Loris Colusso Via n.eC. Rosselli 3 S. Michele al Tagliamento Taliansko
   Gianfranco Valvason Via Gobbato 5/B 300 28 S. Michele al Tagliamento Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Benedikovičová 59 Dobrá Voda 919 54