Utwórz fakturę

EUROCALL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EUROCALL
PIN 31338453
TIN 2020335966
Numer VAT SK2020335966
Data utworzenia 18 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROCALL
Hlavná 326/23
92901
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 416 €
Zysk -1 076 €
Kapitał 2 529 €
Kapitał własny 258 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,873
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,873
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 937
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 937
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 937
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 936
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 371
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 565
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,873
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 463
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 463
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,144
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,144
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,076
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,791
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,791
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 500
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 500
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 105
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,186
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,389
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,416
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,358
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 31
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,376
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,690
D. Usług (účtová grupa 51) 413
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 273
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 40
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 286
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 156
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 156
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -156
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -116
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,076
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338453 TIN: 2020335966 Numer VAT: SK2020335966
 • Zarejestrowana siedziba: EUROCALL, Hlavná 326/23, 92901, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.03.2015Nové obchodné meno:
   EUROCALL s. r. o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 326/23 Dunajská Streda 929 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Zsolt Jenő Árpádfy Ferenzcy István utca 5., 3 em. 2a. Budapešť 1053 Maďarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Zsolt Jenő Árpádfy Ferenzcy István utca 5., 3 em. 2a. Budapešť 1053 Maďarsko Vznik funkcie: 22.01.2015
   23.03.2015Zrušené obchodné meno:
   BOTOND s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zsolt Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Gábor Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 18.12.1992
   19.12.2009Noví spoločníci:
   Zsolt Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Ing. Gábor Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02
   24.12.2004Nové obchodné meno:
   BOTOND s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 18.12.1992
   23.12.2004Zrušené obchodné meno:
   Firma MBJ s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Šlezár Cintorínska 32 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Miroslav Šlezár Cintorínska 32 Ivanka pri Dunaji
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Šlezár Cintorínska 32 Ivanka pri Dunaji
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava 811 02
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Miroslav Šlezár Cintorínska 32 Ivanka pri Dunaji
   25.06.1993Noví spoločníci:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Miroslav Šlezár Cintorínska 32 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Šlezár Cintorínska 32 Ivanka pri Dunaji
   24.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.05.1993Noví spoločníci:
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Július Füssi Pečnianska 5 Bratislava
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.12.1992Nové obchodné meno:
   Firma MBJ s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dopravná činnosť tuzemská a zahraničná
   prenájom stavebnej techniky a motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu, obchodná činnosť, okrem tovaru, na ktorý zákon nevyžaduje zvláštne povolenie, služby na ktoré zákon nevyžaduje zvláštne povolenie
   zemné práce, výroba, preprava a spracovanie betónu
   Noví spoločníci:
   Július Füssi Pečnianska 5 Bratislava
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Baltazár Gyepes Svetlá 5 Bratislava