Utwórz fakturę

GEODET BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GEODET BRATISLAVA
PIN 31338500
TIN 2020328761
Numer VAT SK2020328761
Data utworzenia 11 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEODET BRATISLAVA
Malodunajská 8634/15
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 211 148 €
Zysk 76 945 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245642131
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 10,317
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,317
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,317
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 198,603
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 147,102
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,742
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,652
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 208,920
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 196,799
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 91,682
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 20,870
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 76,945
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,121
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 114
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 12,007
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,358
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,773
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,659
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 217
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 211,148
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 208,296
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,852
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 112,109
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,767
C. Usług (účtová grupa 51) 77,192
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 15,217
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 882
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,886
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,165
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 99,039
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 122,337
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 356
M. Koszty oprocentowania (562) 6
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 350
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -353
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 98,686
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 21,741
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 76,945
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338500 TIN: 2020328761 Numer VAT: SK2020328761
 • Zarejestrowana siedziba: GEODET BRATISLAVA, Malodunajská 8634/15, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 8634/15 Bratislava 24.08.2000
  Slavomír Hitka Bebravská 8956/5 Bratislava 821 07 26.02.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Slavomír Hitka 1 995 € (30%) Malodunajská 8634/15 Bratislava
  Slavomír Hitka 4 655 € (70%) Bebravská 8956/5 Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.03.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Slavomír Hitka Bebravská 8956/5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.02.2014
   06.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.12.2010Nové sidlo:
   Malodunajská 8634/15 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemkových úprav
   21.12.2010Zrušené sidlo:
   Malodunajská 15 Bratislava 821 07
   24.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 8634/15 Bratislava
   Slavomír Hitka Bebravská 8956/5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 8634/15 Bratislava
   23.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Hitka Malodunajská 15 Bratislava
   Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Hitka
   11.12.1992Nové obchodné meno:
   GEODET BRATISLAVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Malodunajská 15 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   Noví spoločníci:
   Slavomír Hitka Malodunajská 15 Bratislava
   Ing. Slavomír Hitka Malodunajská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Slavomír Hitka