Utwórz fakturę

IDEAL - MONT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2016
Basic information
Nazwa firmy IDEAL - MONT
PIN 31338526
TIN 2020328772
Numer VAT SK2020328772
Data utworzenia 22 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IDEAL - MONT
Slowackého 56
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 270 €
Zysk -12 320 €
Kapitał 3 221 €
Kapitał własny -271 983 €
Dane kontaktowe
E-mail idealmont@idealmont.sk
witryna internetowa http://www.idealmont.sk
Telefon(y) +421243410801
Nr(y) faksu 0243295955
Date of updating data: 26.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,088
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 701
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 607
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 540
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 540
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 67
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 94
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 75
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 387
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 387
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,088
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -284,302
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 578
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 578
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -279,200
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -279,200
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,320
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 285,390
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,680
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,680
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 283,710
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 281,782
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 308
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 173
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,359
Date of updating data: 26.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 19,270
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 19,270
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,270
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,278
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,397
D. Usług (účtová grupa 51) 12,563
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,734
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,224
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,487
4. Koszty społeczne (527, 528) 23
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 469
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,008
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,690
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,352
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,352
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,352
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,360
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,320
Date of updating data: 26.01.2016
Date of updating data: 26.01.2016