Utwórz fakturę

ENERGOCORP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Nazwa firmy ENERGOCORP
PIN 31338607
TIN 2020345272
Numer VAT SK2020345272
Data utworzenia 01 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENERGOCORP
Žehrianska 14
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 137 302 €
Zysk 8 153 €
Kapitał 233 122 €
Kapitał własny -210 347 €
Dane kontaktowe
E-mail energocorp@stonline.sk
Telefon(y) 0262520217
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 148,984
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 146,922
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,511
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 104,410
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 164,314
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 155,959
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,872
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -7,965
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 313,298
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -201,352
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,635
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,619
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -218,759
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,153
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 514,650
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 35,712
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 475,756
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 363,620
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 26,217
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -2,768
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,687
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,182
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 137,302
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 100,610
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 35,707
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 985
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 128,967
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 93,189
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,479
C. Usług (účtová grupa 51) 19,032
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 13,325
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -58
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 8,335
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 20,617
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 182
M. Koszty oprocentowania (562) 88
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 94
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -182
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 8,153
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,153
Date of updating data: 01.03.2016
Date of updating data: 01.03.2016