Utwórz fakturę

RUBIKON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RUBIKON
PIN 31338691
TIN 2020341433
Numer VAT SK2020341433
Data utworzenia 23 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RUBIKON
Dopravná 5
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 55 344 €
Zysk 27 809 €
Kapitał 106 613 €
Kapitał własny -92 200 €
Dane kontaktowe
E-mail rubikon@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0244881330
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 22,576
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 22,576
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 300
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 177,329
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 32,607
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 191
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 144,531
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 199,905
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,610
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 66,388
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 80,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,957
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -161,544
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,809
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 184,295
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 184,208
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,022
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 52
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,096
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 162,038
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 87
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 55,344
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 55,043
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 301
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 26,434
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7
C. Usług (účtová grupa 51) 3,885
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,389
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,431
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,499
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 28,910
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 51,452
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 143
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 143
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -141
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 28,769
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 27,809
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338691 TIN: 2020341433 Numer VAT: SK2020341433
 • Zarejestrowana siedziba: RUBIKON, Dopravná 5, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Viera Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10 25.10.2005
  Soňa Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10 16.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Viera Vandrášeková 66 388 € (100%) Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.03.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Soňa Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2009
   19.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Boris Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 21.11.2005
   23.11.2005Nové sidlo:
   Dopravná 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 21.11.2005
   22.11.2005Zrušené sidlo:
   Dopravná 10 Bratislava 831 06
   29.10.2005Noví spoločníci:
   Viera Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Vandrášeková Pri Vodnej veži 5 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 25.10.2005
   28.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   07.08.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   RUBIKON, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   31.03.1993Zrušené obchodné meno:
   RUBIKON spol. s r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/.
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   16.02.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   23.12.1992Nové obchodné meno:
   RUBIKON spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Dopravná 10 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/.
   Noví spoločníci:
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Vandrášek Pohraničníkov 7 Bratislava