Utwórz fakturę

PROF-Systém - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROF-Systém
PIN 31338852
TIN 2020411734
Numer VAT SK2020411734
Data utworzenia 14 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROF-Systém
Fedinova 16
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 234 €
Zysk -4 118 €
Kapitał 108 191 €
Kapitał własny 32 809 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905715870
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 69,175
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,043
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,043
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,987
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 21,368
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,688
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 35,710
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,890
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,890
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 23,917
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,869
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,869
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,903
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,887
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 422
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 422
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 69,175
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,691
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,031
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,806
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,806
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,118
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,484
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 547
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 547
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,937
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,711
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,711
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,270
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,956
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 50,234
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 50,234
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 29,002
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 10,913
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,319
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,391
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 36,067
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,292
D. Usług (účtová grupa 51) 1,282
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,725
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,224
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,476
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 926
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,088
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,088
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,157
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,593
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 163
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 156
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 124
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 124
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 39
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,118
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,118
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338852 TIN: 2020411734 Numer VAT: SK2020411734
 • Zarejestrowana siedziba: PROF-Systém, Fedinova 16, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Podlužanský Chrasťova 34 Bratislava 16.05.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marián Podlužanský 3 320 € (50%) Chrasťova 34 Bratislava
  Ľudmila Podlužanská 3 320 € (50%) Chrasťova 34 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.11.2007Nové sidlo:
   Fedinova 16 Bratislava 851 01
   06.11.2007Zrušené sidlo:
   Zadunajská 7 Bratislava 851 01
   09.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Chrasťova 34 Bratislava Vznik funkcie: 16.05.1995
   08.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Chrasťova 34 Bratislava 831 01
   Ing. Marián Podlužanský Chrasťova 34 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Zadunajská 7 Bratislava
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   16.05.1995Noví spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Zadunajská 7 Bratislava
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   15.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Zadunajská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Podlužanská
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   PROF-Systém s r.o.
   Nové sidlo:
   Zadunajská 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie stavebných prác
   Noví spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Zadunajská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudmila Podlužanská