Utwórz fakturę

TATRA FILM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TATRA FILM
PIN 31338925
TIN 2020313658
Numer VAT SK2020313658
Data utworzenia 30 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TATRA FILM
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 333 584 €
Zysk -334 095 €
Kapitał 885 095 €
Kapitał własny -303 493 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244642110, +421244642120
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 521,155
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 326,669
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 326,669
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 319,669
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 189,373
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 900
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 900
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 172,539
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 132,449
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,449
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 40,090
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,934
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,909
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,113
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 44
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,069
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 521,155
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -637,588
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,377
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,377
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -322,148
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 133,200
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -455,348
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -334,095
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,158,743
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,195
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,463
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 18,732
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 236,706
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 838,740
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 255,184
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 255,184
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 355,696
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,438
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,210
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,721
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213,491
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,102
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,102
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 50,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,258,629
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,333,584
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 264,065
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 931,798
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 30,982
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 106,739
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,677,223
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 90,665
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 109,566
D. Usług (účtová grupa 51) 810,424
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 225,134
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 188,197
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,803
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,134
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,895
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 296,706
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 296,706
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 31,256
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97,577
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -343,639
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 185,208
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,357
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,479
2. Pozostałe koszty (562A) 12,479
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,877
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,353
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -364,992
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -30,897
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -33,777
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -334,095
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31338925 TIN: 2020313658 Numer VAT: SK2020313658
 • Zarejestrowana siedziba: TATRA FILM, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02 18.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Sollár 13 278 € (100%) Jančova 15 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.08.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   14.08.2005Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   11.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   10.07.2001Zrušeny spoločníci:
   BONTONFILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   18.02.1999Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   Šírenie - predaj a požičiavanie audio-vizuálnych diel.
   Verejné uvádzanie audio-vizuálnych diel - prevádzkovanie kina.
   Distibúcia audio-vizuálnych diel - nakladanie s výsledkami tvorivej činosti so súhlasom autora.
   Noví spoločníci:
   BONTONFILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   17.02.1999Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 824 60
   Zrušeny spoločníci:
   DISPRO spol. s r.o. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   LUCERNA FILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár - riaditeľ
   30.12.1992Nové obchodné meno:
   TATRA FILM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 824 60
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Reklamná a propagačná činnosť.
   Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj.
   Realitná agentúra.
   Poskytovanie služieb a informácií v oblasti filmovej propagácie a reklamy.
   Výroba, šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov.
   Noví spoločníci:
   DISPRO spol. s r.o. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   LUCERNA FILM a.s. Národní třída 28 Praha 1 Česká republika
   JUDr. Rudolf Biermann Bullova 17 Bratislava
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava
   Ing. Emília Šebová Farského 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Sollár - riaditeľ