Utwórz fakturę

TATRA FILM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Nazwa firmy TATRA FILM
Stan Zniszczono
PIN 31338925
TIN 2020313658
Numer VAT SK2020313658
Data utworzenia 30 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TATRA FILM
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 536 481 €
Zysk -27 878 €
Kapitał 885 095 €
Kapitał własny -303 493 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244642110, +421244642120
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 382,380
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 60,290
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 60,290
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 60,290
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 321,547
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,785
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,785
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 295,413
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 255,574
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,955
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,619
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 39,839
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,349
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,322
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 543
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 170
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 373
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 382,380
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -665,467
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,377
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,377
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -656,244
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 133,200
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -789,444
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,878
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,047,847
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,291
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,463
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,828
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 138,702
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 850,243
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 176,205
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,491
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,714
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 274,183
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 391,946
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,755
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 529
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,625
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,611
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,611
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 50,000
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 245,587
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 536,481
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 52,900
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 192,687
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 271,571
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,323
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 566,859
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,927
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,248
D. Usług (účtová grupa 51) 168,672
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 43,224
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 38,183
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,041
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,482
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 74,029
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 74,029
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 232,350
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 927
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -30,378
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,740
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,104
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,889
2. Pozostałe koszty (562A) 5,889
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,214
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,101
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -38,479
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -10,601
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,302
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -13,903
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -27,878
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016
 • PIN :31338925 TIN: 2020313658 Numer VAT: SK2020313658
 • Zarejestrowana siedziba: TATRA FILM, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 grudzień 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.12.2016Zrušené obchodné meno:
   TATRA FILM spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   15.08.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   30.12.1992Nové obchodné meno:
   TATRA FILM spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným