Utwórz fakturę

iFace - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy iFace
PIN 31339069
TIN 2020335933
Numer VAT SK2020335933
Data utworzenia 10 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba iFace
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 314 €
Zysk 3 313 €
Kapitał 32 156 €
Kapitał własny -4 382 €
Dane kontaktowe
Nr(y) faksu 0262410268
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 22,830
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 22,830
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,830
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,213
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 16,938
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,170
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 44,043
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,069
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,672
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 667
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -11,721
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,313
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 45,112
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 3,098
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 42,014
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,735
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 418
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,530
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,331
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 42,314
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 42,305
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 36,962
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,912
C. Usług (účtová grupa 51) 3,461
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,756
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 718
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 13,865
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,250
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,352
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 27,932
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,079
M. Koszty oprocentowania (562) 569
N. Walutowe straty (563) 268
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 242
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,079
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,273
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,313
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31339069 TIN: 2020335933 Numer VAT: SK2020335933
 • Zarejestrowana siedziba: iFace, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Gabriel Braviak Nová 40 Veľký Biel 900 24 21.01.2002
  Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 28.01.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Gabriel Braviak 3 337 € (50%) Nová 40 Veľký Biel 900 24
  Ing. Eva Braviaková 3 335 € (50%) Černyševského 18 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.04.2015Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Sťahovacie služby
   Kuriérske služby
   Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Faktoring a forfaiting
   Prenájom hnuteľných vecí
   Administratívne služby
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   Vedenie účtovníctva
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Prevádzkovanie športových zariadení
   Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Čistiace a upratovacie služby
   Reklamné a marketingové služby
   Fotografické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.01.2015
   21.04.2015Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   faktoring a forfaiting okrem vymáhania pohľadávok súdnou cestou
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom športových a rekreačných člnov
   prenájom obytných prívesov
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   upratovacie práce s výnimkou dezifekcie, dezinsekcie a deratizácie
   skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného colného skladu
   poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie výdajne stravy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.11.2011Nové obchodné meno:
   iFace s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie výdajne stravy
   16.11.2011Zrušené obchodné meno:
   INTERFACE Slovakia s.r.o.
   12.02.2010Noví spoločníci:
   Gabriel Braviak Nová 40 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Braviak Nová 40 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 21.01.2002
   11.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Braviak Obrancov mieru 1509/1 Kežmarok 060 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Braviak Obrancov mieru 1509/1 Kežmarok 060 01 Vznik funkcie: 21.01.2002
   09.12.2003Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   08.12.2003Zrušené sidlo:
   Trnavská 33/c Bratislava 831 04
   22.02.2002Nové obchodné meno:
   INTERFACE Slovakia s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   faktoring a forfaiting okrem vymáhania pohľadávok súdnou cestou
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom športových a rekreačných člnov
   prenájom obytných prívesov
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   upratovacie práce s výnimkou dezifekcie, dezinsekcie a deratizácie
   skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného colného skladu
   poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania
   Noví spoločníci:
   Gabriel Braviak Obrancov mieru 1509/1 Kežmarok 060 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Braviak Obrancov mieru 1509/1 Kežmarok 060 01 Vznik funkcie: 21.01.2002
   21.02.2002Zrušené obchodné meno:
   BLAVASPED spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo.
   sprostredkovateľská činnosť nákup a predaj tovaru, nehnuteľností a výkonu služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Bálešová Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Imrich Takács Lenardova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Zoltán Tancoš Janotova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Bálešová Beňadická 1 Bratislava 851 06
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Viera Bálešová Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Imrich Takács Lenardova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Zoltán Tancoš Janotova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Bálešová Beňadická 1 Bratislava 851 06
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Viera Potocká Pod záhradami 2/a Bratislava 841 02
   Imrich Takács Lenardova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Zoltán Tancoš Gurovova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Potocká
   Ing. Zoltán Tancoš
   10.12.1992Nové obchodné meno:
   BLAVASPED spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 33/c Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo.
   sprostredkovateľská činnosť nákup a predaj tovaru, nehnuteľností a výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Viera Potocká Pod záhradami 2/a Bratislava 841 02
   Imrich Takács Lenardova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Zoltán Tancoš Gurovova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Potocká
   Ing. Zoltán Tancoš