Utwórz fakturę

MUSIC FORUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy MUSIC FORUM
PIN 31339191
TIN 2020351300
Numer VAT SK2020351300
Data utworzenia 14 grudzień 1992
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MUSIC FORUM
Jungmannova 18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 192 900 €
Kapitał 79 872 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254430998, 0908709895
Telefon(y) kom. 0908709895
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 95,849
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,514
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,514
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,514
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 85,335
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 51,474
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 51,474
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,681
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,681
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,681
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,180
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,227
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,953
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 95,849
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,849
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 95,849
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,853
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,853
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 39,390
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,606
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 192,900
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 72,324
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 120,576
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 191,389
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 42,578
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,050
D. Usług (účtová grupa 51) 138,823
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,468
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,468
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 470
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,511
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,449
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 44
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,305
O. Walutowe straty (563) 310
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 995
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,261
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 250
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 250
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016
 • PIN :31339191 TIN: 2020351300 Numer VAT: SK2020351300
 • Zarejestrowana siedziba: MUSIC FORUM, Jungmannova 18, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 grudzień 1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vlasta Valentovičová 0 € (0%) Majerníkova 26 Bratislava 841 05
  Gregor Valentovič 0 € (0%) Bratislava - mestská časť Staré mesto 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.04.2016Noví spoločníci:
   Gregor Valentovič Majerníkova 26 Bratislava - mestská časť Staré mesto 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Gregor Valentovič Majerníkova 26 Bratislava - mestská časť Staré mesto 841 05 Vznik funkcie: 23.03.2016
   03.02.2003Noví spoločníci:
   Vlasta Valentovičová Majerníkova 26 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Vlasta Valentovičová Majerníkova 26 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.12.1992
   17.10.1995Nové sidlo:
   Jungmannova 18 Bratislava 851 01
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   MUSIC FORUM v.o.s.
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   vydavateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti kultúry