Utwórz fakturę

IMMOB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.01.2017
Basic information
Nazwa firmy IMMOB
PIN 31339221
TIN 2020328838
Numer VAT SK2020328838
Data utworzenia 09 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMMOB
Martinská 31
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 134 520 €
Zysk -28 464 €
Kapitał 333 193 €
Kapitał własny 149 001 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243420145
Date of updating data: 10.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 327,452
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 210,082
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 210,082
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 202,580
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,832
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 670
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 117,312
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,894
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,890
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 106,418
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,107
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 102,311
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 58
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 58
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 327,452
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,260
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,926
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,926
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 166,158
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 166,158
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,464
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,192
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 178,623
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 178,623
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 178,623
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 569
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 569
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 569
Date of updating data: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 134,400
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 134,520
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 134,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,991
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,674
D. Usług (účtová grupa 51) 147,412
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,503
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,918
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,918
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 484
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -27,471
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -17,686
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 42
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 42
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -31
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -27,502
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -28,464
Date of updating data: 10.01.2017
Date of updating data: 10.01.2017