Utwórz fakturę

GOLDTIME - BL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GOLDTIME - BL
PIN 31339361
TIN 2020299996
Numer VAT SK2020299996
Data utworzenia 18 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GOLDTIME - BL
Rezedova 5
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 516 609 €
Zysk 5 614 €
Kapitał 955 024 €
Kapitał własny 258 865 €
Dane kontaktowe
E-mail balogh@goldtime.sk
witryna internetowa http://www.corial.sk;http://www.goldtime.sk
Telefon(y) +421243422975, +421243425168
Telefon(y) kom. +421903459486, +421903459491, +421903659490
Nr(y) faksu 0243422973
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 946,329
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 133,387
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 133,387
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 79,198
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,189
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 805,591
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 568,730
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 53,478
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 515,252
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 54,081
8. Podatek odroczony należności (481A) 54,081
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 174,443
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 97,999
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,999
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 76,444
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,337
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,337
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,351
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,351
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 946,329
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,479
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 555,169
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -303,607
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,108
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -311,715
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,614
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 681,850
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 175,000
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 175,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 427,851
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 329,934
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 329,934
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,133
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,602
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63,182
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 22,705
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17,342
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,363
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 56,294
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,516,609
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,484,191
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,302
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,056
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,060
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,467,172
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 796,296
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 58,354
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -1,461
D. Usług (účtová grupa 51) 225,553
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 318,703
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 225,130
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 80,963
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,610
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 241
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 60,483
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 60,483
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,988
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,015
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 49,437
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 427,751
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,133
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,133
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 39,238
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,731
2. Pozostałe koszty (562A) 5,731
O. Walutowe straty (563) 12,602
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 20,905
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -38,105
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,332
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,718
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,569
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,149
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,614
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31339361 TIN: 2020299996 Numer VAT: SK2020299996
 • Zarejestrowana siedziba: GOLDTIME - BL, Rezedova 5, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jaroslav Malgot konateľ Rajecká 5 Bratislava 821 07 17.01.2001
  Ing. Jiří Jára konateľ Dobřichovická 749 Černošice 252 28 Česká republika 30.01.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  GOLDTIME a.s. 6 639 € (100%) Praha 8 180 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.07.2008Nové sidlo:
   Rezedova 5 Bratislava 821 01
   09.07.2008Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   26.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jára - konateľ Dobřichovická 749 Černošice 252 28 Česká republika Vznik funkcie: 30.01.2001
   25.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jára - konateľ Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika Vznik funkcie: 30.01.2001
   27.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Malgot - konateľ Rajecká 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.01.2001
   Ing. Jiří Jára - konateľ Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika Vznik funkcie: 30.01.2001
   26.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Malgot Rajecká 5 Bratislava
   Ing. Jiří Jára Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika
   28.02.2002Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   GOLDTIME a.s. IČO: 18 629 814 U Libeňského pivovaru 10/2015 Praha 8 180 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jára Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika
   27.02.2002Zrušené sidlo:
   Konopná 5 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   GOLDTIME a.s. IČO: 18 629 814 Vodičkova 17 Praha 1 Česká republika
   01.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Malgot Rajecká 5 Bratislava
   28.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj drahých kovov
   Noví spoločníci:
   GOLDTIME a.s. IČO: 18 629 814 Vodičkova 17 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   25.03.1999Zrušeny spoločníci:
   GOLDTIME a.s. Vodičkova 17 Praha 1 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   05.04.1995Nové sidlo:
   Konopná 5 Bratislava 821 05
   04.04.1995Zrušené sidlo:
   Teslova 30 Bratislava 821 02
   25.11.1993Nové sidlo:
   Teslova 30 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   24.11.1993Zrušené sidlo:
   Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jára Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika
   18.12.1992Nové obchodné meno:
   GOLDTIME - BL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, nákup a predaj, hodinárstvo
   Noví spoločníci:
   GOLDTIME a.s. Vodičkova 17 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jiří Jára Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika