Utwórz fakturę

IMEX, IMEX, /skrátený názov/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IMEX, IMEX, /skrátený názov/
PIN 31339468
TIN 2020852328
Data utworzenia 04 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMEX, IMEX, /skrátený názov/
Vajanského nábrežie 15
81638
Bratislava
Financial information
Kapitał 1 759 €
Kapitał własny -34 522 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,759
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,759
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,759
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 697
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,062
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,759
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,522
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -51,119
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -51,119
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,281
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,850
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 11,850
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,302
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 67
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 929
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,306
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,129
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4194170.tif
Date of updating data: 25.06.2015