Utwórz fakturę

SPACElab - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SPACElab
PIN 31339565
TIN 2020903115
Numer VAT SK2020903115
Data utworzenia 08 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SPACElab
Sibírska 7
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 431 884 €
Zysk 203 213 €
Kapitał 69 550 €
Kapitał własny -264 786 €
Dane kontaktowe
E-mail info@alcoholkiller.com
Telefon(y) 0249110311, 0249110340, 0249110320, 0903947794
Telefon(y) kom. 0908965111, 0903947794
Nr(y) faksu 0249110320
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 17,442
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 17,442
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,442
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,067
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,489
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,940
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,357
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 77,509
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -190,751
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 759
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -401,362
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 203,213
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 268,260
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 78,645
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 188,442
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 121,759
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 186
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,784
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 64,713
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 245
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 928
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 431,884
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 431,928
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -3,194
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,150
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 219,363
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 123,799
C. Usług (účtová grupa 51) 87,051
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,130
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 233
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,591
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -1,172
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,731
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 212,521
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 217,884
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,353
M. Koszty oprocentowania (562) 8,111
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 242
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -8,347
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 204,174
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 203,213
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015