Utwórz fakturę

DURVEKAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DURVEKAL
PIN 31339697
TIN 2020944123
Data utworzenia 10 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DURVEKAL
Lotyšská 48
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 479 €
Zysk -122 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948348295
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,012
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,012
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,012
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,012
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 353
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,858
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -122
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,479
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,479
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,553
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 737
C. Usług (účtová grupa 51) 816
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -74
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -74
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 48
M. Koszty oprocentowania (562) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 48
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -48
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -122
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -122
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4267804.tif
Date of updating data: 25.06.2015