Utwórz fakturę

Euro Print - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Euro Print
PIN 31339760
TIN 2020342401
Numer VAT SK2020342401
Data utworzenia 11 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Euro Print
Nad kúriou 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 134 065 €
Zysk -9 535 €
Kapitał 476 455 €
Kapitał własny 75 327 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911801999
Nr(y) faksu 0244457720
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 184,908
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 62,555
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 62,555
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 62,555
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 121,568
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,424
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,694
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,694
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,730
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 38,383
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 38,383
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 71,761
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 37,013
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,748
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 785
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 785
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 184,908
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,674
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,788
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 15,788
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 -126
2. Inne fundusze (427, 42X) -126
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 52,908
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 52,908
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,535
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,460
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,541
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,541
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 152,337
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,109
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,109
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 144,480
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,552
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 901
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,295
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,582
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -115,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 78,774
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 78,774
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 134,065
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 134,065
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,932
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 129,183
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,950
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 148,424
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,303
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,615
D. Usług (účtová grupa 51) 54,058
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,055
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,395
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,019
4. Koszty społeczne (527, 528) 641
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 787
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 34,809
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 34,809
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 797
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14,359
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 54,089
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,512
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 6,313
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3,197
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,687
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 904
2. Pozostałe koszty (562A) 904
O. Walutowe straty (563) 68
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,715
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,825
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,534
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,535
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31339760 TIN: 2020342401 Numer VAT: SK2020342401
 • Zarejestrowana siedziba: Euro Print, Nad kúriou 1, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Gajan Nad kúriou 1 Bratislava 831 06 26.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Gajan 5 312 € (80%) Nad kúriou 1 Bratislava 831 06
  Ing. Adriana Gajanová 1 328 € (20%) Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.09.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   15.05.2008Nové sidlo:
   Nad kúriou 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gajan Nad kúriou 1 Bratislava 831 06
   Ing. Adriana Gajanová Nad kúriou 1 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gajan Nad kúriou 1 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 26.02.1999
   14.05.2008Zrušené sidlo:
   Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Gajan Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Ing. Adriana Gajanová Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gajan Sibírska 19 Bratislava 831 02
   26.02.1999Nové sidlo:
   Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov a školení
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gajan Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Ing. Adriana Gajanová Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gajan Sibírska 19 Bratislava 831 02
   25.02.1999Zrušené sidlo:
   J. C. Hronského 16 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Gajan J. C. Hronského 16 Bratislava
   Ing. Adriana Gajanová J. C. Hronského 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gajan
   11.01.1993Nové obchodné meno:
   Euro Print spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   J. C. Hronského 16 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a jej distribúcia
   organizovanie kurzov a školení v oblasti ekonomiky
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gajan J. C. Hronského 16 Bratislava
   Ing. Adriana Gajanová J. C. Hronského 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Gajan