Utwórz fakturę

i - center - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.12.2016
Basic information
Nazwa firmy i - center
PIN 31339778
TIN 2020332974
Numer VAT SK2020332974
Data utworzenia 13 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba i - center
Tuhovská 27
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 806 770 €
Zysk 211 549 €
Kapitał 4 094 366 €
Kapitał własny 978 887 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.i-center.sk
Telefon(y) +421249101611
Telefon(y) kom. +421918679848
Nr(y) faksu 0249101637
Date of updating data: 20.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,028,429
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,668,657
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,668,657
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 608,245
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 985,470
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 74,942
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,328,441
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,015,034
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 66,064
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 948,970
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,304,520
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,304,057
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,304,057
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 405
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 58
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,887
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,887
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 31,331
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 494
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,483
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 28,354
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,028,429
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 971,948
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 691,265
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 691,265
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 8
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 69,126
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 69,126
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 211,549
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,041,593
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 33,344
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,328
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 24,385
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 7,631
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,699,037
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,380,356
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,380,356
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 217,252
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,831
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,559
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,418
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,621
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,324
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,456
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,868
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 296,888
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 14,888
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 14,888
Date of updating data: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,762,028
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,806,770
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,753,907
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,121
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 2,249
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,177
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,316
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,506,974
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,594,220
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 73,034
D. Usług (účtová grupa 51) 205,834
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 407,487
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 288,336
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 103,775
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,376
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,383
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 127,641
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 127,641
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,572
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 67,444
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,359
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 299,796
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 891,189
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,996
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 14,534
2. Pozostałe koszty (562A) 14,534
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,459
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,996
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 274,800
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 63,251
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 64,209
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -958
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 211,549
Date of updating data: 20.12.2016
Date of updating data: 20.12.2016
 • PIN :31339778 TIN: 2020332974 Numer VAT: SK2020332974
 • Zarejestrowana siedziba: i - center, Tuhovská 27, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zuzana Klačanská Záhradná 548/8 Pusté Úľany 925 28 07.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zuzana Klačanská 8 253 € (20%) Záhradná 548/8 Pusté Úľany 925 28
  Ľuboš Popovič 8 253 € (20%) Severná 768/10 Cífer 919 43
  Peter Baláž 8 253 € (20%) Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
  Ján Frgelec 8 253 € (20%) Reca 925 26
  Ing. Marián Hertinger 8 253 € (20%) Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.12.2016Noví spoločníci:
   Zuzana Klačanská Záhradná 548/8 Pusté Úľany 925 28
   Ľuboš Popovič Severná 768/10 Cífer 919 43
   Peter Baláž Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
   Ján Frgelec 451 Reca 925 26
   Ing. Marián Hertinger Gessayova 41 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
   09.06.2008Nové sidlo:
   Tuhovská 27 Bratislava 831 06
   13.09.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
   22.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany Vznik funkcie: 07.11.1997
   21.12.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   i - center, spol. s r.o.,
   13.01.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj elektrotechnických a elektronických výrobkov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a elektroniky