Utwórz fakturę

i - center - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy i - center
PIN 31339778
TIN 2020332974
Numer VAT SK2020332974
Data utworzenia 13 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba i - center
Tuhovská 27
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 735 826 €
Zysk 162 252 €
Kapitał 4 094 366 €
Kapitał własny 978 887 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.i-center.sk
Telefon(y) +421249101611
Telefon(y) kom. +421918679848
Nr(y) faksu 0249101637
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,392,389
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,757,454
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 814
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 814
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,756,640
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 608,245
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,069,389
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 74,756
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 4,250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,608,295
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,000,746
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 45,945
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 954,801
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,604,291
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,589,365
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,589,365
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,926
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,258
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,258
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 26,640
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 39
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,141
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 18,460
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,392,389
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 922,651
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 691,265
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 691,265
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 8
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 69,126
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 69,126
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,252
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,400,744
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 34,451
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,522
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 24,340
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 8,589
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,463,180
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,014,668
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,014,668
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 396,041
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,635
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,755
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,510
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,571
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,720
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,720
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 892,393
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 68,994
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,158
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 65,836
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,697,529
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,735,826
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,693,505
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,024
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 2,229
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,769
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,299
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,507,673
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,649,131
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 79,551
D. Usług (účtová grupa 51) 183,496
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 373,079
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 263,850
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 95,066
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,163
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,604
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 137,239
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 137,239
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 14,864
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 37,542
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,167
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 228,153
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 787,580
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 29,893
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 19,940
2. Pozostałe koszty (562A) 19,940
O. Walutowe straty (563) 12
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,941
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -29,893
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 198,260
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 36,008
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 37,535
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,527
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 162,252
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31339778 TIN: 2020332974 Numer VAT: SK2020332974
 • Zarejestrowana siedziba: i - center, Tuhovská 27, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany 07.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zuzana Klačanská 138 253 € (20%) Záhradná 548 Pusté Úľany
  Ľuboš Popovič 138 253 € (20%) Severná 768/10 Cífer 919 43
  Peter Baláž 138 253 € (20%) Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
  Ján Frgelec 138 253 € (20%) Reca 925 26
  Ing. Marián Hertinger 138 253 € (20%) Bratislava 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.06.2008Nové sidlo:
   Tuhovská 27 Bratislava 831 06
   08.06.2008Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 15 Bratislava 831 04
   13.09.2006Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 15 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
   12.09.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 15 Bratislava 832 74
   22.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Marián Hertinger Gessayova 41 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany Vznik funkcie: 07.11.1997
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Hertingerová Hospodárska 83 Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Zuzana Klačanská Záhradná 548/8 Pusté Úľany 925 28
   Ľuboš Popovič Severná 768/10 Cífer 919 43
   Peter Baláž Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
   Ján Frgelec 451 Reca 925 26
   Ingrid Hertingerová Hospodárska 83 Trnava 917 01
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Baláž Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
   Ján Frgelec 451 Reca 925 26
   Ingrid Hertingerová Hospodárska 83 Trnava 917 01
   Zuzana Klačanská Záhradná 548/8 Pusté Úľany 925 28
   Ľuboš Popovič Severná 768/10 Cífer 919 43
   08.02.2002Noví spoločníci:
   Ján Frgelec 451 Reca 925 26
   07.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ján Frgelc 451 Reca 925 26
   21.12.2001Noví spoločníci:
   Peter Baláž Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
   Ján Frgelc 451 Reca 925 26
   Ingrid Hertingerová Hospodárska 83 Trnava 917 01
   Zuzana Klačanská Záhradná 548/8 Pusté Úľany 925 28
   Ľuboš Popovič Severná 768/10 Cífer 919 43
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.12.2001Zrušeny spoločníci:
   i-center Beteiligungen Aktiengesellschaft Klopstockstrasse 5 Wiesbaden 651 87 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.10.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Murányi Ivana Bukovčana 4 Bratislava
   14.01.1999Noví spoločníci:
   i-center Beteiligungen Aktiengesellschaft Klopstockstrasse 5 Wiesbaden 651 87 Nemecko
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   SIEMENS AG Mníchov Spolková republika Nemecko
   04.06.1998Noví spoločníci:
   SIEMENS AG Mníchov Spolková republika Nemecko
   03.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   i - center, spol. s r.o.,
   14.12.1997Zrušené obchodné meno:
   SIEMENS i - center spol. s r.o.
   07.11.1997Noví spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany
   Milan Murányi Ivana Bukovčana 4 Bratislava
   06.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Christian Costabel dlhodobý pobyt na území SR : Heydnova 4725/17 Bratislava
   23.06.1995Noví spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Christian Costabel dlhodobý pobyt na území SR : Heydnova 4725/17 Bratislava
   22.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jürgen Womelsdorf Kaarstr 2 Rottes BRD prechodný pobyt na území SR : Bebravská 26 Bratislava
   09.08.1994Noví spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   08.08.1994Zrušeny spoločníci:
   SIEMENS, a.s. Nemecko Nemecko
   Vitex Bratislava
   25.11.1993Noví spoločníci:
   SIEMENS, a.s. Nemecko Nemecko
   Vitex Bratislava
   24.11.1993Zrušeny spoločníci:
   SIEMENS, a.s. Nemecko Nemecko
   Vitex Bratislava
   13.08.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.08.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kuš Bebravská 26 Bratislava
   12.07.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jürgen Womelsdorf Kaarstr 2 Rottes BRD prechodný pobyt na území SR : Bebravská 26 Bratislava
   11.07.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.01.1993Nové obchodné meno:
   SIEMENS i - center spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 15 Bratislava 832 74
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj elektrotechnických a elektronických výrobkov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a elektroniky
   Noví spoločníci:
   SIEMENS, a.s. Nemecko Nemecko
   Vitex Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Kuš Bebravská 26 Bratislava