Utwórz fakturę

OZK SERVICE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OZK SERVICE
PIN 31339808
TIN 2020341466
Numer VAT SK2020341466
Data utworzenia 08 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OZK SERVICE
Miletičova 24
81570
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 242 494 €
Zysk 30 779 €
Kapitał 1 512 307 €
Kapitał własny 1 197 524 €
Dane kontaktowe
E-mail greganova@ozkovo.sk
Telefon(y) 0255566233, 0255569006, 0255645762, 0255645763, 0255565761
Telefon(y) kom. +421903715912, +421911020115
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,553,194
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,261,756
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,261,756
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 328,811
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 697,985
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,874
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 26
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 219,060
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 282,073
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,028
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,839
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,282
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,557
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 189
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 271,045
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,498
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 268,547
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,365
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,944
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 6,421
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,553,194
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,491,285
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,903,424
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,903,424
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,222
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,222
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -455,140
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -455,140
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,779
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,525
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,499
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 16,155
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 344
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,652
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,652
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,504
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,968
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,968
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,536
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,870
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,467
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 11,403
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,384
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 7,938
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,446
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 237,250
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 242,494
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 237,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,244
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,044
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 48,495
D. Usług (účtová grupa 51) 29,260
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 83,351
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 53,519
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 8,540
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,526
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,766
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,128
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,599
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,599
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,211
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,450
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 159,495
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,041
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,041
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,041
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 355
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 355
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,686
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,136
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,357
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,357
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 30,779
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015