Utwórz fakturę

INTELSOFT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTELSOFT
PIN 31339913
TIN 2020335988
Numer VAT SK2020335988
Data utworzenia 14 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTELSOFT
Stromová 13
83762
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 547 487 €
Zysk 623 €
Kapitał 390 407 €
Kapitał własny 107 422 €
Dane kontaktowe
E-mail info@intelsoft.sk
Telefon(y) 0254777632
Nr(y) faksu 0254777634
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 505,408
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 222,841
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 222,621
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 66,421
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 156,200
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 220
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 220
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 279,482
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,426
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,426
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 244,424
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 218,259
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 218,259
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 3,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 23,165
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,632
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33,632
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,085
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,085
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 505,408
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,045
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 77,310
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 77,310
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,376
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,376
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 17,736
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,736
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 623
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 397,071
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 314
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 314
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 364,916
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 245,823
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 245,823
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,854
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,990
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86,852
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,397
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,629
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 15,629
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,212
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 292
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 292
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 547,487
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 874
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 447,149
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 98,700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 764
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 536,178
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 773
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,445
D. Usług (účtová grupa 51) 356,047
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 152,047
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 110,504
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,731
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,812
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 970
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 696
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 696
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 114
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,086
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,309
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 174,458
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 498
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 498
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 498
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,616
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,867
2. Pozostałe koszty (562A) 1,867
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 748
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,118
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,191
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,568
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,568
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 623
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31339913 TIN: 2020335988 Numer VAT: SK2020335988
 • Zarejestrowana siedziba: INTELSOFT, Stromová 13, 83762, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Milan Albert Námestie Hraničiarov 2581/4A Bratislava 851 03 14.01.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Milan Albert 57 194 € (74%) Námestie Hraničiarov 2581/4A Bratislava 851 03
  RNDr. Ivan Albert 20 116 € (26%) Rimavská Píla
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.07.2010Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Námestie Hraničiarov 2581/4A Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Albert Námestie Hraničiarov 2581/4A Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 14.01.1993
   23.07.2010Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.1993
   27.08.2004Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 837 62
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   26.08.2004Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 837 62
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   13.07.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   12.07.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár Tománkova 3/51 Bratislava
   11.07.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.1993
   10.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   12.11.2002Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 837 62
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár Tománkova 3/51 Bratislava
   11.11.2002Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Sviatoslav Molnár Tománkova 3/51 Bratislava Skončenie funkcie: 15.02.2002
   14.07.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   27.06.1997Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   26.06.1997Zrušené sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Albert
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   Ing. Peter Dzimko Pod horou 3 Markušovce
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   13.02.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektrotechniky
   automatizované spracovanie dát
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   Ing. Peter Dzimko Pod horou 3 Markušovce
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár Tománkova 3/51 Bratislava Skončenie funkcie: 15.02.2002
   12.02.1997Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj programových a technických prostriedkov výpočtovej techniky, kancelárskeho nábytku, kancelárskej techniky a kancelárskych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   Ing. Peter Dzimko Pod horou 3 Markušovce
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Albert
   RNDr. Martin Bezák
   14.01.1993Nové obchodné meno:
   INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť s obsahovým zameraním zapísaného predmetu podnikania
   sprostredkovanie, nákup a predaj programových a technických prostriedkov výpočtovej techniky, kancelárskeho nábytku, kancelárskej techniky a kancelárskych potrieb
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   Ing. Peter Dzimko Pod horou 3 Markušovce
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Milan Albert
   RNDr. Martin Bezák