Utwórz fakturę

DOPPLER SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Nazwa firmy DOPPLER SK
PIN 31339956
TIN 2020298775
Numer VAT SK2020298775
Data utworzenia 15 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOPPLER SK
Červenej armády 1193
03901
Turčianske Teplice
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 658 527 €
Zysk 2 754 €
Kapitał 1 965 030 €
Kapitał własny 134 405 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903539101
Nr(y) faksu 0434920482
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,924,675
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 943,873
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 943,873
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 64,230
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 879,643
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,980,737
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 352,135
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 352,135
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,612,148
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,603,765
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,594,955
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,810
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,383
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,454
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 333
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,121
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 65
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 65
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,924,675
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,064
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 995
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 126,676
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 129,738
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,062
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,754
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,787,611
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,999,731
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,961,344
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,920,859
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,485
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,454
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 729
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,204
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 373
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 373
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 787,507
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,658,527
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,555,465
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 99,600
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,462
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,657,994
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,515,900
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,006
D. Usług (účtová grupa 51) 21,671
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,665
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,393
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,756
4. Koszty społeczne (527, 528) 516
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,003
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,853
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,853
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,896
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 533
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 114,488
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30,735
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 30,735
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 30,735
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,335
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 24,087
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 24,087
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 248
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 6,400
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,933
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,179
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,179
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,754
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016