Utwórz fakturę

ECOCLEAN SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ECOCLEAN SLOVAKIA
PIN 31340032
TIN 2020335977
Numer VAT SK2020335977
Data utworzenia 15 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ECOCLEAN SLOVAKIA
Ševčenkova 3/21
03601
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 125 374 €
Zysk 4 513 €
Kapitał 30 872 €
Kapitał własny 9 836 €
Dane kontaktowe
E-mail ecoclean@ecoclean.sk
Telefon(y) 0434132897, 0905400643
Telefon(y) kom. 0905400643, 0905400644
Nr(y) faksu 0434132897
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,585
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,550
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,550
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,550
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 34,719
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,291
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,291
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25,595
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 25,595
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,595
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,833
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,625
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,208
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 316
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 316
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,585
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,349
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,083
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,083
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 22,175
2. Inne fundusze (427, 42X) 22,175
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -20,061
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,869
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -30,930
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,513
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,236
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,797
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,797
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 85
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 85
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,354
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,475
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,475
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,064
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,251
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,564
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 125,375
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 125,374
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 91,269
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,105
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 119,605
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 68,546
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,410
D. Usług (účtová grupa 51) 3,268
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,660
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,961
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,920
4. Koszty społeczne (527, 528) 779
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 566
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,550
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,550
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 605
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,769
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 49,150
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 296
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 177
2. Pozostałe koszty (562A) 177
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 119
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -296
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,473
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,513
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31340032 TIN: 2020335977 Numer VAT: SK2020335977
 • Zarejestrowana siedziba: ECOCLEAN SLOVAKIA, Ševčenkova 3/21, 03601, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.03.2003Nové sidlo:
   Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Noví spoločníci:
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01 Vznik funkcie: 17.10.2002
   19.03.2003Zrušené sidlo:
   Tomanova 47 Bratislava 831 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   28.10.1996Nové obchodné meno:
   ECOCLEAN SLOVAKIA spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   27.10.1996Zrušené obchodné meno:
   ECOCLEN SLOVAKIA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ECOCLEAN spol. s r.o., zast. Petrom Stočesom K červenému dvoru 24 Praha 3 Česká republika
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   15.01.1993Nové obchodné meno:
   ECOCLEN SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomanova 47 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   ECOCLEAN spol. s r.o., zast. Petrom Stočesom K červenému dvoru 24 Praha 3 Česká republika
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07