Utwórz fakturę

MODRÁ PLANÉTA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MODRÁ PLANÉTA
PIN 31340083
TIN 2020311315
Numer VAT SK2020311315
Data utworzenia 18 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MODRÁ PLANÉTA
Košická 37
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 409 446 €
Zysk 148 903 €
Kapitał 270 726 €
Kapitał własny 169 946 €
Dane kontaktowe
E-mail modraplaneta@modraplaneta.sk
Telefon(y) 0255565684, 0907259380
Telefon(y) kom. +421907259380, +421915945444, 0907259380, 0915945444
Nr(y) faksu 0255565684
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 235,283
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,731
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,731
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,731
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 223,694
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,198
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,466
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,466
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 571
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,501
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,660
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 188,496
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,818
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 177,678
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,858
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,858
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 235,283
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,944
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,402
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 7,402
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 148,903
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,729
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 122
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 122
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 67,493
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,004
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,004
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 44,752
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,136
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 991
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,170
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,440
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,114
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,114
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 610
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 610
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 409,113
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 409,446
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 166
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 408,947
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 333
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 217,074
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 119
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,387
D. Usług (účtová grupa 51) 138,702
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 45,602
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 32,907
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,306
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,389
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,163
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,364
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,364
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,737
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 192,372
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 255,905
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,314
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 499
2. Pozostałe koszty (562A) 499
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 815
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,304
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 191,068
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 42,165
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 42,165
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 148,903
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31340083 TIN: 2020311315 Numer VAT: SK2020311315
 • Zarejestrowana siedziba: MODRÁ PLANÉTA, Košická 37, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zuzana Olachová Milana Marečka 7/6105 Bratislava 841 08 21.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Roman Čech 6 639 € (100%) Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Olachová Milana Marečka 7/6105 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 21.12.2009
   28.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Pivovarová Milana Marečka 7/6105 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 21.12.2009
   08.01.2010Nové obchodné meno:
   MODRÁ PLANÉTA, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 691/28 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Pivovarová Milana Marečka 7/6105 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 21.12.2009
   07.01.2010Zrušené obchodné meno:
   Modrá Planéta spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.05.2006
   03.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.05.2006
   02.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lúčanský , CSc. Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2004
   13.01.2005Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lúčanský , CSc. Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2004
   12.01.2005Zrušené sidlo:
   Čulenova 9/c Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   14.09.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   09.03.1998Nové sidlo:
   Čulenova 9/c Bratislava 811 09
   08.03.1998Zrušené sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   19.08.1996Nové sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   18.08.1996Zrušené sidlo:
   Trenčianska 10 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   RNDr. Dušan Vančo kpt. Rašu 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Dušan Vančo kpt. Rašu 31 Bratislava
   18.01.1993Nové obchodné meno:
   Modrá Planéta spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 10 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Noví spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   RNDr. Dušan Vančo kpt. Rašu 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   RNDr. Dušan Vančo kpt. Rašu 31 Bratislava