Utwórz fakturę

Resulta - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Resulta
PIN 31340121
TIN 2020881236
Numer VAT SK2020881236
Data utworzenia 18 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Resulta
Moskovská 25
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 295 €
Zysk 3 311 €
Kapitał 25 443 €
Kapitał własny 22 701 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255562558
Telefon(y) kom. 0903468531
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,928
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13,928
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,928
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,668
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,770
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,898
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 27,596
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,012
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 15,398
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,311
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,584
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,584
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,584
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 11,295
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,179
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 9,116
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,913
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 791
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,171
C. Usług (účtová grupa 51) 127
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 185
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,867
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 772
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,382
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 9,206
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 111
N. Walutowe straty (563) 15
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 96
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -110
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,272
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,311
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015