Utwórz fakturę

Interiér štúdio - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Interiér štúdio
PIN 31340130
TIN 2020343457
Numer VAT SK2020343457
Data utworzenia 18 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Interiér štúdio
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 708 862 €
Zysk 2 754 €
Kapitał 928 914 €
Kapitał własny 550 264 €
Dane kontaktowe
E-mail adriana@interierstudio.sk
witryna internetowa http://obchod.interierstudio.sk;http://www.interierstudio.sk
Telefon(y) +421249200711, +421249200766, +421249200713, +421249200722
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 906,992
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 115,895
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 115,895
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 55,083
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 43,975
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,837
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 777,252
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 660,051
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 798
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 659,253
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 104,240
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 95,206
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,206
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,909
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,125
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,961
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,755
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,206
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,845
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,236
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,609
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 906,992
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 553,017
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 39,307
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 39,307
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,754
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 353,975
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 818
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 818
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 247,089
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 90,241
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,241
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 105,396
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,685
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,808
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,469
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 490
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,788
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,788
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 96,280
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,705,113
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,708,862
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,634,345
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 70,769
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,748
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,689,553
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,046,128
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 60,864
D. Usług (účtová grupa 51) 145,192
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 387,579
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 276,060
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 96,406
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,113
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,046
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,943
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,943
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,419
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,382
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,309
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 452,930
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,675
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,978
2. Pozostałe koszty (562A) 5,978
O. Walutowe straty (563) 511
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,186
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,675
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,634
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,754
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31340130 TIN: 2020343457 Numer VAT: SK2020343457
 • Zarejestrowana siedziba: Interiér štúdio, Elektrárenská 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava 18.01.1993
  Ing. František Júza Jonatánová 6 Bratislava 821 06 18.01.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Budinský 3 187 € (32%) Mlynarovičova 20 Bratislava
  Ing. František Júza 4 980 € (50%) Jonatánová 6 Bratislava 821 06
  Tomáš Budinský 1 793 € (18%) Mlynarovičova 20 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.12.2011Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   27.12.2011Zrušené sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 01
   08.03.2006Nové predmety činnosti:
   výroba rámikov z hliníkových profilov na dvierka nábytku
   montáž nábytku z vopred vyhotovených komponentov
   poradenstvo a konzultácie v oblasti technológie výroby nábytku v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava 851 04
   Ing. František Júza Jonatánová 6 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Júza Jonatánová 6 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 18.01.1993
   07.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Vladimír Vukičevič Liminjanska cesta 087 Lucija Slovinsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1993
   27.05.2003Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1993
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1993
   26.05.2003Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Vladimír Vukičevič Liminjanska cesta 087 Lucija Slovinsko
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   02.01.1996Nové sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   01.01.1996Zrušené sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   26.09.1995Nové obchodné meno:
   Interiér štúdio s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   25.09.1995Zrušené obchodné meno:
   N a b y l e s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Marta Budinská Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Marta Budinská Mlynarovičova 20 Bratislava
   18.01.1993Nové obchodné meno:
   N a b y l e s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Marta Budinská Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Marta Budinská Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava