Utwórz fakturę

Baukis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Baukis
PIN 31340172
TIN 2020325549
Numer VAT SK2020325549
Data utworzenia 19 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Baukis
1.mája 2
90021
Svätý Jur
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 690 €
Zysk 8 719 €
Kapitał 22 154 €
Kapitał własny 5 211 €
Dane kontaktowe
E-mail karol.kocmunda@zoznam.sk
Telefon(y) 0264365787, 0903254884
Telefon(y) kom. 0903254884
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,989
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 5,989
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,682
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 648
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 479
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,555
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 28,671
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,023
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,719
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,648
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 98
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 12,550
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 202
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,413
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,910
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 25,690
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 25,690
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 14,597
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,530
C. Usług (účtová grupa 51) 5,927
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 4,045
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 309
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 142
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 468
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 176
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,093
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 16,233
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 56
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 56
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -55
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,038
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,319
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,719
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016