Utwórz fakturę

Proeling - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Proeling
PIN 31340229
TIN 2020350475
Numer VAT SK2020350475
Data utworzenia 20 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Proeling
Mánesovo námestie 3
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 372 972 €
Zysk 8 304 €
Kapitał 375 051 €
Kapitał własny 340 092 €
Dane kontaktowe
E-mail proeling@proeling.sk
witryna internetowa http://www.proeling.sk;http://proeling.eu
Telefon(y) +421262240918
Nr(y) faksu 0262240923
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 22,865
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 22,865
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 345,923
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 62,195
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 174,302
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 368,788
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 348,397
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,968
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,968
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 14,161
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,592
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 316,372
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,304
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,391
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 15,518
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 950
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,995
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,191
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,382
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,873
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 372,972
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 259,600
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 113,141
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 231
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 362,841
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 178,709
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 43,607
C. Usług (účtová grupa 51) 33,826
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 95,764
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 848
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,843
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,105
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 139
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 10,131
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 116,599
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 475
X. Interesu dochód (662) 475
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,212
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,212
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,737
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 8,394
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 90
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,304
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31340229 TIN: 2020350475 Numer VAT: SK2020350475
 • Zarejestrowana siedziba: Proeling, Mánesovo námestie 3, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Cvečko Slovinec 68 Bratislava 841 07 20.01.1993
  Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01 20.01.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Cvečko 3 984 € (50%) Slovinec 68 Bratislava 841 07
  Ing. Ľudovít Hanák 3 984 € (50%) Belinského 7 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.05.2010Nové obchodné meno:
   Proeling s. r. o.
   14.05.2010Zrušené obchodné meno:
   P R O E L I N G, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Vážny Jégého 19 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Mészáros Gwerkovej 16 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mészáros Gwerkovej 16 Bratislava 851 04
   Ing. Július Vážny Jégého 19 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.01.1993
   15.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Maroš Hvozdík Kuklovská 41 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Maroš Hvozdík Kuklovská 41 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.01.1993
   01.12.2004Nové obchodné meno:
   P R O E L I N G, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Mánesovo námestie 3 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   montáž káblových rozvodov
   prieskum trhu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom strojov a zariadení
   konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení a meracej a regulačnej techniky
   výkon činnosti stavbyvedúceho, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb-elektrotechnické zariadenia
   organizovanie školení, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí a ich technické zabezpečenie
   výroba obrazových a zvukových záznamov, audio, video
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Cvečko Slovinec 68 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.01.1993
   Maroš Hvozdík Kuklovská 41 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.01.1993
   Ing. Július Vážny Jégého 19 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.01.1993
   30.11.2004Zrušené obchodné meno:
   P R O E L I N G, spoločnosť s ručením obme- dzeným
   Zrušené sidlo:
   Černyševského 27 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava 841 07
   Maroš Hvozdík Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ing. Július Vážny A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Slovinec 68 Bratislava 841 07
   Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01
   Maroš Hvozdík Kuklovská 41 Bratislava 841 04
   Ing. Július Vážny Jégého 19 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Mészáros Gwerkovej 16 Bratislava 851 04
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01
   Maroš Hvozdík Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ing. Štefan Mészáros Gwerkovej 16 Bratislava 851 04
   Ing. Július Vážny A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   15.04.1998Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru
   01.10.1996Nové sidlo:
   Černyševského 27 Bratislava 851 01
   30.09.1996Zrušené sidlo:
   Blagoevova 28 Bratislava 852 61
   22.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Mészáros Gwerkovej 16 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mészáros Gwerkovej 16 Bratislava 851 04
   21.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Frlička Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Frlička Švabinského 20 Bratislava 851 01
   22.03.1994Nové sidlo:
   Blagoevova 28 Bratislava 852 61
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Frlička Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Frlička Švabinského 20 Bratislava 851 01
   21.03.1994Zrušené sidlo:
   A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Mikuš Novackého 6 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Mikuš No-vackého 6 Bratislava 841 05
   21.05.1993Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01
   Maroš Hvozdík Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ladislav Mikuš Novackého 6 Bratislava 841 05
   Ing. Július Vážny A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   20.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01
   Maroš Hvozdík Sil-vánska 2 Bratislava 841 04
   Ladislav Mikuš No-vackého 6 Bratislava 841 05
   Ing. Július Vážny A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   20.01.1993Nové obchodné meno:
   P R O E L I N G, spoločnosť s ručením obme- dzeným
   Nové sidlo:
   A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických a akustických zariadení
   vypracovávanie šdúdií a poradenstvo v elektrotechnike a akustike
   montáž, oprava, údržba, výroba, inštalácie a dodávky elektrotech. a elektrických zariadení
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01
   Maroš Hvozdík Sil-vánska 2 Bratislava 841 04
   Ladislav Mikuš No-vackého 6 Bratislava 841 05
   Ing. Július Vážny A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľudovít Hanák Belinského 7 Bratislava 851 01
   Ing. Miroslav Cvečko Hradištná 9 Bratislava 841 07
   Maroš Hvozdík Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ladislav Mikuš No-vackého 6 Bratislava 841 05
   Ing. Július Vážny A. Gwerkovej 1 Bratislava 851 04