Utwórz fakturę

GALIMPEX - S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GALIMPEX - S
PIN 31340431
TIN 2020325494
Numer VAT SK2020325494
Data utworzenia 25 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GALIMPEX - S
Vápenka 1
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 648 371 €
Zysk -117 716 €
Kapitał 1 710 173 €
Kapitał własny 43 387 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264531154, +421264531155, +421264531156, +421264531167, +421264531168, +421264531169
Nr(y) faksu 0264531169
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,547,489
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,297,987
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,297,987
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 440,323
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 845,885
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,535
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,244
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 249,036
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 121,312
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 235
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 992
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 120,085
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 115,450
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 110,978
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,978
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,472
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,274
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,495
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,779
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 466
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 466
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,547,489
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -120,015
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,460,534
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,460,534
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,246
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,246
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,472,079
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,472,079
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -117,716
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,667,504
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,269,302
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,268,839
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 463
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 389,994
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 87,708
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,708
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,954
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,897
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 285,564
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,871
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,208
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,758
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,450
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 648,305
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 648,371
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 77,511
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 281,280
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -6,580
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 289,515
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,645
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 756,793
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 49,453
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 152,241
D. Usług (účtová grupa 51) 100,178
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 168,210
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 121,022
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,370
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,818
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,488
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 56,773
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 56,773
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 197,118
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,442
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,890
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -108,422
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 50,339
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,415
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,123
2. Pozostałe koszty (562A) 5,123
O. Walutowe straty (563) 24
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,268
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,414
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -114,836
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -117,716
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31340431 TIN: 2020325494 Numer VAT: SK2020325494
 • Zarejestrowana siedziba: GALIMPEX - S, Vápenka 1, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica 059 71 25.01.1993
  Ing. Matej Galovič Randova 5 Praha 150 00 Česká republika 19.05.2005
  Ing. Vladimír Jankela Hollého 29 Stupava 900 31 08.12.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Galovič 66 388 € (50%) Budovateľská 82 Ľubica 059 71
  Ing. Vladimír Jankela 66 388 € (50%) Hollého 29 Stupava 900 31
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jankela Hollého 29 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jankela Hollého 29 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 08.12.2006
   14.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 25.01.1993
   25.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica 059 71 Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Matej Galovič Randova 5 Praha 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.05.2005
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 25.01.1993
   24.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava Vznik funkcie: 25.01.1993
   14.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   13.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   10.01.2003Nové sidlo:
   Vápenka 1 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava Vznik funkcie: 25.01.1993
   09.01.2003Zrušené sidlo:
   Jégého 21 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava
   15.01.2001Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   17.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   16.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   21.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   20.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   22.07.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   21.07.1996Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v oblasti automobilovej techniky /veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru a sprostredkovanie predaja tovaru, najmä motorových vozidiel a prídavných zariadení k motorovým vozidlám, okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Stareček
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha Česká republika
   24.06.1994Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika
   23.06.1994Zrušeny spoločníci:
   GALIMPEX, spol. s r.o. Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika
   25.01.1993Nové obchodné meno:
   " GALIMPEX - S, s.r.o "
   Nové sidlo:
   Jégého 21 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v oblasti automobilovej techniky /veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru a sprostredkovanie predaja tovaru, najmä motorových vozidiel a prídavných zariadení k motorovým vozidlám, okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   GALIMPEX, spol. s r.o. Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Stareček
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha Česká republika