Utwórz fakturę

BETIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BETIS
PIN 31340482
TIN 2020352268
Numer VAT SK2020352268
Data utworzenia 25 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BETIS
Mierová 172
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 577 594 €
Zysk 1 862 €
Kapitał 2 538 030 €
Kapitał własny 76 084 €
Dane kontaktowe
E-mail pozicovna@betis.sk
Telefon(y) 0243414380
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,086,315
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,086,315
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 201,751
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 187,300
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 12,354
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,614
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,567
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,273,615
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 77,947
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,320
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 39,571
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,862
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,195,668
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,092
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,186,321
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,840
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,490
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,171,991
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,255
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 577,594
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 61,646
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 511,069
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,917
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,962
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 572,625
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 41,115
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 86,614
C. Usług (účtová grupa 51) 167,177
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 73,597
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,859
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 196,909
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,354
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,969
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 277,809
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 3
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 230
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 16
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 214
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -227
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,742
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,862
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31340482 TIN: 2020352268 Numer VAT: SK2020352268
 • Zarejestrowana siedziba: BETIS, Mierová 172, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01 25.01.1993
  Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05 30.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Tibor Király 16 597 € (50%) Röntgenova 4 Bratislava 851 01
  Ing. Tibor Gebauer 16 597 € (50%) Mamateyova 28 Bratislava 851 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.03.2005Nové sidlo:
   Mierová 172 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom a správa nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom a správou nehnuteľností,
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 30.03.1998
   14.03.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Gebauerová Beckovská 33 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   27.09.1999Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž plastových a hliníkových okien a dverí
   22.07.1998Nové sidlo:
   Syslia 31 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   Alžbeta Gebauerová Beckovská 33 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   21.07.1998Zrušené sidlo:
   Hradská 30 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzovanie nevýherných automatov
   prevádzkovanie výherných automatov
   Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Gebauerová Mamatyova 28 Bratislava
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Király
   18.08.1997Nové sidlo:
   Hradská 30 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
   17.08.1997Zrušené sidlo:
   Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   05.05.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prevádzovanie nevýherných automatov
   prevádzkovanie výherných automatov
   04.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných automatov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Selecký
   25.01.1993Nové obchodné meno:
   BETIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných automatov
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Gebauerová Mamatyova 28 Bratislava
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Király
   Milan Selecký