Utwórz fakturę

ZEMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZEMA
PIN 31340491
TIN 2020291878
Numer VAT SK2020291878
Data utworzenia 25 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZEMA
Fedinova 1134/4
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 199 793 €
Zysk 9 858 €
Kapitał 444 008 €
Kapitał własny 121 136 €
Dane kontaktowe
E-mail mondrus@chello.sk
Telefon(y) +421263537854, +421263537853, +421263814057, +421263537855
Telefon(y) kom. +421905621130
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 380,207
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 36,241
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 36,241
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 36,241
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 343,440
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 92,007
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 92,007
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 96,937
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 96,581
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 96,581
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 356
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 147,929
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 143,564
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,564
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,365
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,567
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,313
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,254
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 526
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 526
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 380,207
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,987
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,161
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,161
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,858
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 359,220
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 29,963
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 722
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 29,241
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 225,668
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 184,128
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,128
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,872
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,914
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,656
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,098
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,887
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,887
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,702
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,193,866
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,199,793
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,193,866
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,926
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,177,779
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 649,142
D. Usług (účtová grupa 51) 259,759
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 241,340
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 172,759
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 59,917
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,664
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,146
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,287
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,287
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,914
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,232
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,959
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,014
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 284,965
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 29
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,101
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,220
2. Pozostałe koszty (562A) 5,220
O. Walutowe straty (563) 1,542
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,339
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,071
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,943
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,085
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,085
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,858
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31340491 TIN: 2020291878 Numer VAT: SK2020291878
 • Zarejestrowana siedziba: ZEMA, Fedinova 1134/4, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ladislav Zemánek č. 15 Macov 930 32 05.11.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ladislav Zemánek 6 640 € (100%) č. 15 Macov 930 32
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.05.2014Nové sidlo:
   Fedinova 1134/4 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   30.05.2014Zrušené sidlo:
   Malá ul. 13 Bratislava 811 02
   05.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Zemánek č. 15 Macov 930 32
   04.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   18.06.1999Noví spoločníci:
   Ladislav Zemánek č. 15 Macov 930 32
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   17.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   25.01.1993Nové obchodné meno:
   ZEMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Malá ul. 13 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, opravy, revízne skúšky zdvíhacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04