Utwórz fakturę

KOREP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOREP
PIN 31340521
TIN 2020336043
Numer VAT SK2020336043
Data utworzenia 22 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOREP
Na pasekách 14
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 48 345 €
Zysk 2 638 €
Kapitał 257 611 €
Kapitał własny 40 268 €
Dane kontaktowe
E-mail korep@slovanet.sk
witryna internetowa http://www.korep.sk
Telefon(y) kom. +421903504889
Nr(y) faksu 0249512451
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 178,061
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 117,708
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 117,708
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 117,708
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 59,615
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 56
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 56
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,088
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,088
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,088
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,471
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,929
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 46,542
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 738
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 738
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 178,061
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,877
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 11,573
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,046
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,046
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,981
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,981
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,638
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 151,184
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 731
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 731
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 280
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 280
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 148,852
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,481
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,481
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 141,945
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,159
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 757
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,510
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,321
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,321
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 48,345
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 24,509
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,313
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,523
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,333
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,469
D. Usług (účtová grupa 51) 11,926
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,426
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,709
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,339
4. Koszty społeczne (527, 528) 378
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 481
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,250
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,250
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 781
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,012
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,427
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 403
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 403
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -394
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,618
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 980
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 980
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,638
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31340521 TIN: 2020336043 Numer VAT: SK2020336043
 • Zarejestrowana siedziba: KOREP, Na pasekách 14, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava 831 06 22.01.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miloslav Kopček 6 639 € (100%) Na pasekách 14 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 22.01.1993
   29.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   09.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava
   21.12.1993Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava
   20.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava
   Ing. Juraj Potfaj H. Meličkovej 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloslav Kopček
   Ing. Juraj Potfaj
   22.01.1993Nové obchodné meno:
   KOREP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na pasekách 14 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, stavba a predaj strojárenských výrobkov a strojov s mechanickým pohonom
   sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja a vo výkone služieb
   zámočníctvo
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Kopček Na pasekách 14 Bratislava
   Ing. Juraj Potfaj H. Meličkovej 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloslav Kopček
   Ing. Juraj Potfaj