Utwórz fakturę

LINKON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy LINKON
PIN 31340547
TIN 2020328882
Numer VAT SK2020328882
Data utworzenia 25 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LINKON
Vlčie Hrdlo 50
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 140 €
Zysk -1 327 €
Kapitał 259 367 €
Kapitał własny 48 249 €
Dane kontaktowe
E-mail linkon.sro@linkon.sk
Telefon(y) 0245524705
Nr(y) faksu 0245520726
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,125
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,052
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 5,125
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,673
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,000
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,327
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,452
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,452
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 492
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 5,140
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 5,140
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 5,507
C. Usług (účtová grupa 51) 5,507
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -367
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -367
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -367
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,327
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016