Utwórz fakturę

CDP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CDP
PIN 31340563
TIN 2020317321
Numer VAT SK2020317321
Data utworzenia 21 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CDP
Trnavská cesta 74/A
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 478 756 €
Zysk 1 734 €
Kapitał 1 728 385 €
Kapitał własny 229 108 €
Dane kontaktowe
E-mail info@cdp.sk
Telefon(y) 0220907500, 0220907520, 0220907521, 0220907540
Telefon(y) kom. 0905511983
Nr(y) faksu 0220907510
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,455,928
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 389,154
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 389,154
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 22,543
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 335,895
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,716
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,063,754
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 37,435
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 384
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 37,051
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 488,593
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 488,581
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 488,581
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 537,726
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,428
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 536,298
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,020
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,020
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,455,928
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 229,842
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 31,742
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,299
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,299
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 45,866
2. Inne fundusze (427, 42X) 45,866
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 142,562
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 142,562
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,734
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,226,086
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 641,910
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 638,532
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 398
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,980
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 568,831
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 451,382
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 451,382
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,327
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35,660
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,609
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,309
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,544
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,345
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 15,345
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,476,747
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,478,756
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,261,665
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 215,082
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,431,409
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,684,099
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,052
D. Usług (účtová grupa 51) 121,000
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 367,946
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 278,525
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 84,114
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,307
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,685
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,888
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,888
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,739
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 47,347
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 647,596
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 268,680
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 251,031
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 17,649
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 17,649
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 256,566
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 250,963
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,601
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 12,114
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 59,461
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 57,727
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 57,736
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -9
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,734
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31340563 TIN: 2020317321 Numer VAT: SK2020317321
 • Zarejestrowana siedziba: CDP, Trnavská cesta 74/A, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Polák Žatevná 3276/12 Bratislava 841 01 30.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dušan Polák 6 639 € (100%) Žatevná 3276/12 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.12.2009Nové sidlo:
   Trnavská cesta 74/A Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Polák Žatevná 3276/12 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Polák Žatevná 3276/12 Bratislava 841 01
   29.12.2009Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Polák Vígľašská 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Polák Vígľašská 4 Bratislava 851 01
   29.05.2004Nové obchodné meno:
   CDP, spol. s r.o.
   28.05.2004Zrušené obchodné meno:
   Comsys Data Products, spol. s r. o. v skratke: CDP, spol. s r.o.
   07.11.2000Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť pre informačné systémy
   školiaca činnosť
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   inštalácie, softvérový a hardvérový servis informačných systémov
   montáž a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky
   30.06.1997Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   19.03.1996Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   18.03.1996Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 821 09
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   Comsys Data Products, spol. s r. o. v skratke: CDP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 821 09
   28.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Comsys Data Products, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 824 73
   21.01.1993Nové obchodné meno:
   Comsys Data Products, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 824 73
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, včítane výpočtovej, kancelárskej a organizačnej techniky, sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Polák Vígľašská 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Polák Vígľašská 4 Bratislava 851 01