Utwórz fakturę

PAXTRAVEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.08.2016
Basic information
Nazwa firmy PAXTRAVEL
PIN 31340571
TIN 2020350486
Numer VAT SK2020350486
Data utworzenia 25 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PAXTRAVEL
Pečnianska 23
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 807 394 €
Zysk 52 052 €
Kapitał 147 875 €
Kapitał własny 46 149 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948203511, +421948024289, +421948275382, +421948232766
Nr(y) faksu 0255424231
Date of updating data: 12.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 132,685
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,221
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,221
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,221
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 115,861
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,481
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,481
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,481
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 114,380
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,739
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 96,641
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,603
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,603
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 132,685
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 106,623
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 8,634
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 8,185
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 8,185
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 30,449
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,449
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,052
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,062
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 428
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 428
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,207
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,602
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,602
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,842
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,775
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,988
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,427
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,427
Date of updating data: 12.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 807,402
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 807,394
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 801,852
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,542
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 744,591
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,865
D. Usług (účtová grupa 51) 670,282
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 71,257
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 52,950
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,679
4. Koszty społeczne (527, 528) 628
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 83
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,306
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,306
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -7,202
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 62,803
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 125,705
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,051
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 96
2. Pozostałe koszty (562A) 96
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 955
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,042
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 61,761
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,709
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,709
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 52,052
Date of updating data: 12.08.2016
Date of updating data: 12.08.2016