Utwórz fakturę

ALUTEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.08.2016
Basic information
Nazwa firmy ALUTEC
PIN 31340598
TIN 2020317332
Numer VAT SK2020317332
Data utworzenia 25 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALUTEC
Púchovská 8
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 153 045 €
Zysk -20 614 €
Kapitał 36 036 €
Kapitał własny -41 142 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244880650, +421244871005, +421244649986
Nr(y) faksu 0244871005
Date of updating data: 31.08.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,613
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 13,464
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 859
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,955
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 28,613
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -68,710
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -55,399
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,614
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 97,323
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,202
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 88,217
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23,238
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 374
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,998
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 61,607
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 229
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,675
Date of updating data: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 153,045
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 135,216
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 17,829
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 171,896
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,084
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,272
C. Usług (účtová grupa 51) 41,344
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 14,215
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 465
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 105,433
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,083
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -18,851
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 102,345
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 803
M. Koszty oprocentowania (562) 27
N. Walutowe straty (563) 2
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 774
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -803
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -19,654
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -20,614
Date of updating data: 31.08.2016
Date of updating data: 31.08.2016