Utwórz fakturę

IF-STAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IF-STAV
PIN 31340695
TIN 2020345316
Numer VAT SK2020345316
Data utworzenia 22 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IF-STAV
Talichova 43
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 398 €
Zysk 18 838 €
Kapitał 27 150 €
Kapitał własny 25 446 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264361729, 0905912400
Telefon(y) kom. 0905912400
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,045
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,681
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 251
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,085
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 28,045
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,690
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,213
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,838
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,355
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,355
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 500
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 855
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 30,398
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 30,381
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,067
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,899
C. Usług (účtová grupa 51) 2,491
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 522
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 24,331
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 24,991
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 91
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 91
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -89
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 24,242
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 5,404
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 18,838
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015