Utwórz fakturę

EPK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EPK
PIN 31340750
TIN 2020859104
Data utworzenia 27 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EPK
Ľudové námestie 1
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 335 €
Zysk -2 117 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,119
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,293
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,293
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,293
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,505
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,399
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,184
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,184
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,185
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,106
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,089
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 321
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 321
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,119
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,418
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,232
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,250
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,018
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,117
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,701
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,701
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,831
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 188
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 682
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 22,336
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 22,335
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,335
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,816
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,562
D. Usług (účtová grupa 51) 11,400
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,458
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,302
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,156
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 647
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 647
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,219
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 375
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,481
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,373
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 110
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 110
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -109
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,590
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 527
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 527
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,117
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31340750 TIN: 2020859104
 • Zarejestrowana siedziba: EPK, Ľudové námestie 1, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03 12.03.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Karol Kontšek 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.03.2015
   19.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Kontšeková Boženy Němcovej 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.11.2013
   05.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kontšeková Boženy Němcovej 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.11.2013
   04.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 20.07.2006
   30.09.2011Nové sidlo:
   Ľudové námestie 1 Bratislava 831 03
   29.09.2011Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   31.07.2006Noví spoločníci:
   Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 20.07.2006
   30.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Slávka Benešová Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slávka Benešová Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   03.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Slávka Benešová Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slávka Benešová Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   02.08.2000Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Darina Porubjaková Panská 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slávka Kontšeková Jasovská 4 Bratislava 851 01
   22.04.1996Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   PhDr. Darina Porubjaková Panská 8 Bratislava 811 01
   21.04.1996Zrušené sidlo:
   Jasovská 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Slávka Kontšeková Jasovská 4 Bratislava 851 01
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   EPK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 4 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prevádzkovanie skladov
   sprostredkovanie v oblasti investičnej výstavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Slávka Kontšeková Jasovská 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Slávka Kontšeková Jasovská 4 Bratislava 851 01
   01.11.1995Zrušené obchodné meno:
   JUMONT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Juriš Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Juriš Sadmelijská 5 Bratislava
   27.01.1993Nové obchodné meno:
   JUMONT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti investičnej výstavby
   Noví spoločníci:
   Peter Juriš Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Juriš Sadmelijská 5 Bratislava