Utwórz fakturę

TRIGON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRIGON
PIN 31340954
TIN 2020343490
Numer VAT SK2020343490
Data utworzenia 28 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRIGON
Štefunkova 13
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 078 822 €
Zysk 58 072 €
Kapitał własny 465 036 €
Dane kontaktowe
E-mail mail@trigon-plus.sk
witryna internetowa http://www.trigon-plus.sk
Telefon(y) +421263531242, +421263531241
Nr(y) faksu 0263531240
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 712,123
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 36,474
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 36,474
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 36,474
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 666,620
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 254,106
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 254,106
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 255,701
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 247,084
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 247,084
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,617
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 156,813
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,684
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 128,129
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,029
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,029
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 712,123
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 454,896
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 389,189
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 389,189
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,072
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 257,227
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,532
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 5,501
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 31
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 218,428
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 189,438
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 189,438
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,511
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,591
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,432
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 456
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,763
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,437
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,326
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27,504
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,078,822
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 884,906
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 181,511
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,405
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 996,628
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 717,035
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,381
D. Usług (účtová grupa 51) 81,257
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 131,913
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 95,293
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,990
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,630
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,058
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,023
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,023
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,961
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 82,194
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 222,744
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,352
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,338
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,717
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,061
2. Pozostałe koszty (562A) 1,061
O. Walutowe straty (563) 958
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,698
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,365
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 74,829
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,757
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,757
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 58,072
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31340954 TIN: 2020343490 Numer VAT: SK2020343490
 • Zarejestrowana siedziba: TRIGON, Štefunkova 13, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Patrik Sirota Štefunkova 13 Bratislava 07.11.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  TRIGON PLUS s.r.o. 6 639 € (100%) Dobřejovice 251 70 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.01.1998Nové sidlo:
   Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   26.01.1998Zrušené sidlo:
   Milana Marečka 18 Bratislava 841 08
   07.11.1996Nové sidlo:
   Milana Marečka 18 Bratislava 841 08
   Noví spoločníci:
   TRIGON PLUS s.r.o. Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Patrik Sirota Štefunkova 13 Bratislava
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   TRIGON PLUS s.r.o. Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Ing. Dušan Černý J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Černý J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Miroslav Kužel Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Ing. Martin Musil Rukavičkářská 1356 Dobříš 263 01 Česká republika
   28.01.1993Nové obchodné meno:
   TRIGON s.r.o.
   Nové sidlo:
   J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava vyhradených elektrických zariadení
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   TRIGON PLUS s.r.o. Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Ing. Dušan Černý J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Černý J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Miroslav Kužel Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Ing. Martin Musil Rukavičkářská 1356 Dobříš 263 01 Česká republika