Utwórz fakturę

ROFA SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ROFA SLOVENSKO
PIN 31340962
TIN 2020328904
Numer VAT SK2020328904
Data utworzenia 28 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROFA SLOVENSKO
Vlčie hrdlo, P.O.BOX 16
82003
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 395 227 €
Zysk -18 326 €
Kapitał 255 948 €
Kapitał własny 81 451 €
Dane kontaktowe
E-mail rofa@rofa.sk
Telefon(y) 0245258948
Telefon(y) kom. 0903702953
Nr(y) faksu 0245258961
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 199,630
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,327
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,327
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,327
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 175,823
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 21,935
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 496
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 21,439
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 143,545
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 143,427
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,427
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 118
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,343
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 106
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,237
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,480
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,480
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 199,630
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 63,125
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 28,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 41,525
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 92,023
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -50,498
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,326
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 136,505
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,812
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 4,587
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 4,587
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,225
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 127,503
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 96,452
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,452
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 420
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,607
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,069
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,955
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,190
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,190
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 379,619
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 395,227
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 300,721
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 78,898
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,274
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,334
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 409,913
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 235,042
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,690
D. Usług (účtová grupa 51) 49,400
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 97,896
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 70,372
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,425
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,099
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 497
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,045
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,045
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 793
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,240
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,310
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14,686
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 86,487
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,701
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 995
2. Pozostałe koszty (562A) 995
O. Walutowe straty (563) 697
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,009
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,680
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,366
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,326
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31340962 TIN: 2020328904 Numer VAT: SK2020328904
 • Zarejestrowana siedziba: ROFA SLOVENSKO, Vlčie hrdlo, P.O.BOX 16, 82003, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mag. Matthias Fiedler Hauptstrasse 140 Klosterneuburg - Weidling 3411 Rakúska republika 12.05.2015
  Ing. Michal Šmidt 38 Bellova Ves 930 52 18.06.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mag. Matthias Fiedler 8 962 € (90%) Hauptstrasse 140 Klosterneuburg - Weidling 3411 Rakúska republika
  Ing. Peter Alaxin 996 € (10%) Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.05.2015Noví spoločníci:
   Mag. Matthias Fiedler Hauptstrasse 140 Klosterneuburg - Weidling 3411 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Matthias Fiedler Hauptstrasse 140 Klosterneuburg - Weidling 3411 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.05.2015
   21.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.01.1993
   20.10.2009Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 821 05
   19.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   16.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.01.1993
   15.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Alaxin
   16.06.1999Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo, P.O.BOX 16 Bratislava 23 820 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   15.06.1999Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo, Slovnaft a.s. Bratislava 824 12
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   28.01.1993Nové obchodné meno:
   ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo, Slovnaft a.s. Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti chemicko-analitických prístrojov, laboratórneho zariadenia a výpočtovej techniky
   servis týchto zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Alaxin