Utwórz fakturę

ALIN ART & TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALIN ART & TRADE
PIN 31341021
TIN 2020345382
Numer VAT SK2020345382
Data utworzenia 02 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALIN ART & TRADE
Letecká 22
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 342 110 €
Zysk 30 658 €
Kapitał 467 567 €
Kapitał własny 144 840 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244461262
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 239,220
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 239,220
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 172,632
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 347,737
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 117,967
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,425
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 227,345
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 586,957
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 175,499
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 33,326
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 104,211
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 30,658
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 411,458
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 136,832
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 248,718
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 94,183
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,216
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,043
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 151,276
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 283
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,625
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 342,110
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 331,863
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,147
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 296,525
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,419
C. Usług (účtová grupa 51) 184,655
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,946
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 825
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 65,835
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,845
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 45,585
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 126,789
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 13,661
M. Koszty oprocentowania (562) 13,384
N. Walutowe straty (563) 18
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 259
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -13,660
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 31,925
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,267
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 30,658
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015