Utwórz fakturę

SASCHA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SASCHA
PIN 31341110
TIN 2020328937
Numer VAT SK2020328937
Data utworzenia 02 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SASCHA
Nákupná 1
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 671 133 €
Zysk 870 €
Kapitał 339 592 €
Kapitał własny 269 805 €
Dane kontaktowe
E-mail saschasro@stonline.sk
Telefon(y) kom. +421908706975
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 313,465
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 231,964
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 231,964
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 202,168
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 28,261
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,535
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 79,692
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 65,710
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 65,710
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,940
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,940
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,940
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,042
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,026
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,016
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,809
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,809
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 313,465
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 262,575
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 254,402
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 254,402
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 870
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,890
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 135
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 135
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 46,382
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,808
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,808
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,973
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,603
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,291
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,802
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 905
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,373
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,373
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 626,873
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 671,133
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 626,873
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,260
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 664,507
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 508,523
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,285
D. Usług (účtová grupa 51) 31,251
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 86,837
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 62,456
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,782
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,599
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,334
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,276
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,276
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,252
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,749
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,626
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 74,814
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,876
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 160
2. Pozostałe koszty (562A) 160
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,716
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,876
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,750
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 870
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341110 TIN: 2020328937 Numer VAT: SK2020328937
 • Zarejestrowana siedziba: SASCHA, Nákupná 1, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava 02.02.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Eva Rigová 6 639 € (100%) Bancíkovej 9 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.1993
   26.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   02.02.1993Nové obchodné meno:
   SASCHA, s r. o.
   Nové sidlo:
   Nákupná 1 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s drogistickým, textilným, prie myselným tovarom, balenými trvanlivými potravinárskymi výrobkami, ovocím, zeleninou, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi v spotrebiteľskom balení
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava