Utwórz fakturę

CHEMAT computer service - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CHEMAT computer service
PIN 31341209
TIN 2020325505
Numer VAT SK2020325505
Data utworzenia 03 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CHEMAT computer service
M. R Štefánika 116
97271
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 146 152 €
Zysk 5 191 €
Kapitał 96 578 €
Kapitał własny 21 549 €
Dane kontaktowe
E-mail novaky@chematcs.sk
Telefon(y) 0465461280
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 71,153
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,815
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,815
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,815
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 65,031
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,185
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,185
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,812
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,812
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,812
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 46,034
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 229
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 45,805
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 307
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 307
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 71,153
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,741
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 54,261
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,766
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,766
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -41,116
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,862
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -68,978
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,191
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,412
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,426
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,426
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,713
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,219
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,219
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,777
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,784
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,101
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,832
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,273
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,273
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 146,178
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 146,152
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,393
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 137,742
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 139,187
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,210
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,357
D. Usług (účtová grupa 51) 50,102
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 62,577
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 44,678
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,726
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,173
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 454
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,981
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,981
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,506
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,965
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 78,466
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 302
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 246
2. Pozostałe koszty (562A) 246
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 56
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -275
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,690
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,499
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,499
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,191
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341209 TIN: 2020325505 Numer VAT: SK2020325505
 • Zarejestrowana siedziba: CHEMAT computer service, M. R Štefánika 116, 97271, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 February 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.09.2008Nové sidlo:
   M. R Štefánika 116 Nováky 972 71
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 03.09.2008
   18.09.2008Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 1 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   Erik Hajdyla Wolkrova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   27.06.2005Noví spoločníci:
   Erik Hajdyla Wolkrova 5 Bratislava 851 01
   10.09.2004Nové sidlo:
   Radničné nám. 1 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hrádel Hlboká 743/16 Bystričany 972 45
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza 971 01
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hrádel Hlboká 743/16 Bystričany 972 45 Vznik funkcie: 27.01.1997
   09.09.2004Zrušené sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   04.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   03.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   27.01.1997Noví spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   Nový štatutárny orgán:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   26.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Hajdyla
   Ing. Vladimír Kanáš
   03.02.1993Nové obchodné meno:
   CHEMAT computer service s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava 826 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie software na zákazku/
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   marketingová a sprostredkovacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky. /počítačová, meracia, regulačná a komunikačná technika/
   Noví spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Erik Hajdyla
   Ing. Vladimír Kanáš