Utwórz fakturę

Partners Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Partners Slovakia
PIN 31341314
TIN 2020305485
Numer VAT SK2020305485
Data utworzenia 03 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Partners Slovakia
Obchodná 42
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 218 480 €
Zysk 8 459 €
Kapitał 423 301 €
Kapitał własny -534 001 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252731206, +421252731218, +421252731219
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 230,719
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 145,027
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 29,019
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,558
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 18,936
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,109
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65,513
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 316,277
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -525,542
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 331,939
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 331,939
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 449
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,338
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -878,727
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,459
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 841,819
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 495
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 140,376
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 87,344
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,256
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 43,396
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,380
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,884
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 694,464
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 600
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 218,480
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 216,026
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,454
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 181,056
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,685
C. Usług (účtová grupa 51) 54,386
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 34,566
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,590
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 32,604
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,225
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 37,424
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 118,955
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 172
X. Interesu dochód (662) 172
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 26,196
M. Koszty oprocentowania (562) 18,213
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,983
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -26,024
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,400
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,941
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,459
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016