Utwórz fakturę

GEBRÜDER WEISS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GEBRÜDER WEISS
PIN 31341381
TIN 2020328948
Numer VAT SK2020328948
Data utworzenia 08 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEBRÜDER WEISS
Diaľničná cesta 20
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 606 507 €
Zysk 456 249 €
Kapitał 16 316 848 €
Kapitał własny 11 699 536 €
Dane kontaktowe
E-mail sales.slovakia@gw-world.com
witryna internetowa http://www.gw-world.sk
Telefon(y) +421233066506, +42118208
Nr(y) faksu 0233066516, 0233066520
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,841,508
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,930,410
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,930,410
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,265,848
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 664,562
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,718,052
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,369,204
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,094,405
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,096
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,040,309
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 269,559
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,240
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,348,848
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 504
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,348,344
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,193,046
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 117,019
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,076,027
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,841,508
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,994,219
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,427,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 456,249
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,840,595
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 19,487
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 19,487
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,750,459
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,496,025
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,960
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,491,065
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 142,494
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 91,119
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,821
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 70,649
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 66,649
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,694
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,694
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 31,457,949
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 31,606,507
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 31,457,949
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 18,890
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 129,668
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,035,175
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 270,628
D. Usług (účtová grupa 51) 26,443,608
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,203,922
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,276,913
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 819,957
4. Koszty społeczne (527, 528) 107,052
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 68,093
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 762,683
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 762,683
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,549
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -21,130
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 298,822
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 571,332
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,743,713
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,106
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,916
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,916
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 20,190
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 29,903
O. Walutowe straty (563) 12,889
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,014
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,797
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 563,535
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 107,286
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 107,286
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 456,249
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341381 TIN: 2020328948 Numer VAT: SK2020328948
 • Zarejestrowana siedziba: GEBRÜDER WEISS, Diaľničná cesta 20, 90301, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dipl.-Bw. Jürgen Bauer Laverangasse 76 Viedeň 1130 Rakúska republika 02.01.2008
  Markus Jelleschitz Josef-Höfle-Gasse 40/4 Baden bei Wein 2500 Rakúsko 22.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  GW International Holding GmbH 100 000 € (100%) a-6923 Lauternach Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.05.2014Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   29.01.2011Nové sidlo:
   Diaľničná cesta 20 Senec 903 01
   28.01.2011Zrušené sidlo:
   Diaľničná cesta 2 Senec 903 01
   23.12.2010Nové obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
   22.12.2010Zrušené obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS, s r.o.
   14.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Markus Jelleschitz Josef-Höfle-Gasse 40/4 Baden bei Wein 2500 Rakúsko Vznik funkcie: 22.12.2009
   21.07.2009Noví spoločníci:
   GW International Holding GmbH Bundesstraße 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   20.07.2009Zrušeny spoločníci:
   GW International Holding GmbH Bundesstrasse 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   06.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Krúpa Silvánska 459/7 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.01.2008
   19.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Dipl.-Bw. Jürgen Bauer Laverangasse 76 Viedeň 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 02.01.2008
   Ing. Ján Krúpa Silvánska 459/7 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.01.2008
   18.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Moser Erdamsbergerstrasse 15 Wilhering A-4073 Rakúsko Vznik funkcie: 01.09.2006
   04.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Thomas Moser Erdamsbergerstrasse 15 Wilhering A-4073 Rakúsko Vznik funkcie: 01.09.2006
   03.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Mrázová Šintavská 22 Bratislava Vznik funkcie: 12.02.1996
   15.07.2006Nové predmety činnosti:
   šitie, žehlenie a úprava odevov a textilných výrobkov
   12.05.2005Nové sidlo:
   Diaľničná cesta 2 Senec 903 01
   11.05.2005Zrušené sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   22.05.2003Nové obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS, s r.o.
   Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   21.05.2003Zrušené obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS-BRATISLAVA, s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   19.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Mrázová Šintavská 22 Bratislava Vznik funkcie: 12.02.1996
   18.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Mrázová Šintavská 22 Bratislava
   08.09.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   07.09.1998Noví spoločníci:
   GW International Holding GmbH Bundesstrasse 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   GEBRÜDER WEISS Ges.m.b.H., Internationale Spedition Bundesstrasse 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   04.09.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravných služieb
   prevádzkovanie colných skladov
   vybavovanie colnej deklarácie
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   zasielateľstvo
   03.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   a) uzatváranie a vykonávanie zasielateľských, komisionárskych obchodov, a sprostredkovanie dopravných obchodov, v tuzemsku a v zahraničí, pomoc pri preclievaní tovaru pri dovoze a vývoze, ako aj skladovanie a uloženie tovaru, najmä preberanie zasielateľských vrátane vedľajších činností
   b) výkon prác na objednávku prostredníctvom výpočtovej techniky
   c) uzatváranie a vykonávanie obchodov súvisiacich s predmetom podnikania uvedeným v bodoch a) a b)
   20.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Mrázová Šintavská 22 Bratislava
   19.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Paul Novák Plzeňská 152 Praha Česká republika
   08.02.1993Nové obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS-BRATISLAVA, s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) uzatváranie a vykonávanie zasielateľských, komisionárskych obchodov, a sprostredkovanie dopravných obchodov, v tuzemsku a v zahraničí, pomoc pri preclievaní tovaru pri dovoze a vývoze, ako aj skladovanie a uloženie tovaru, najmä preberanie zasielateľských vrátane vedľajších činností
   b) výkon prác na objednávku prostredníctvom výpočtovej techniky
   c) uzatváranie a vykonávanie obchodov súvisiacich s predmetom podnikania uvedeným v bodoch a) a b)
   Noví spoločníci:
   GEBRÜDER WEISS Ges.m.b.H., Internationale Spedition Bundesstrasse 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Paul Novák Plzeňská 152 Praha Česká republika