Utwórz fakturę

BMTI SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BMTI SK
PIN 31341403
TIN 2020341543
Numer VAT SK2020341543
Data utworzenia 08 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BMTI SK
Mlynské Nivy 61/A
82518
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 009 708 €
Zysk 73 795 €
Kapitał 1 892 679 €
Kapitał własny 153 760 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0455320805, 0455323143, 0455332475, 0455332479, 0455479842, 0556999450, 0556999451, 0556999452, 0232
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,201,521
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 799,893
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 799,893
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 788,402
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,491
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,410,944
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31,109
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 31,109
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,369,159
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,368,612
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,368,612
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 547
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,676
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,519
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,157
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -9,316
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -9,316
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,201,521
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 227,556
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,320
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 117,246
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 299,219
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -181,973
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,795
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,973,965
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,286
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,180
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 14,106
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,896,135
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,020,747
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,020,747
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 47,969
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 32,142
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,226
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 778,051
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 58,544
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,724
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 38,820
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,439,357
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,009,708
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,370
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 864,184
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,563,803
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 84,611
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 60,946
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 424,794
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,885,135
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,370
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,885,227
D. Usług (účtová grupa 51) 4,018,654
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,578,888
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,134,378
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 394,218
4. Koszty społeczne (527, 528) 50,292
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,083
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 206,754
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 206,754
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 56,034
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 118,125
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 124,573
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,608,717
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 833
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 832
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,283
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 19,025
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 19,025
O. Walutowe straty (563) 1,124
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,134
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -23,450
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 101,123
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 27,328
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 39,774
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -12,446
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 73,795
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31341403 TIN: 2020341543 Numer VAT: SK2020341543
 • Zarejestrowana siedziba: BMTI SK, Mlynské Nivy 61/A, 82518, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 February 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Murín 131 Tŕnie 962 34 09.03.2006
  Ing. Tomáš Vyskočil 303 Suchohrdly u Znojma 669 02 Česká republika 12.02.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH 3 320 € (10%) Trumau 2521 Rakúska republika
  SBS Strabag Bau Holding Service GmbH 29 875 € (90%) Spittal an der Drau 9800 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Murín 131 Tŕnie 962 34 Vznik funkcie: 09.03.2006
   08.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Sauer Sadová 17 Letovice 679 61 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2003
   12.10.2004Noví spoločníci:
   BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH Stiftsgasse 1 Trumau 2521 Rakúska republika
   SBS Strabag Bau Holding Service GmbH Ortenburgerstrasse 27 Spittal an der Drau 9800 Rakúska republika
   11.10.2004Zrušeny spoločníci:
   BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH Salzburger Strasse 323 Linz 4021 Rakúsko
   05.02.2004Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Sauer Sadová 17 Letovice 679 61 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2003
   04.02.2004Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 827 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Nádaská Martinengova 26 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.09.2000 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   30.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Nádaská Martinengova 26 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.09.2000 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   Ing. Tomáš Vyskočil 303 Suchohrdly u Znojma 669 02 Česká republika Vznik funkcie: 12.02.2003
   29.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Nádaská Martinengova 26 Bratislava 811 02
   16.02.2001Nové obchodné meno:
   BMTI SK, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   opravy motorových vozidiel
   opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
   mechanické opravy stavebných strojov, nástrojov a prístrojov
   prenájom hnuteľnosí v rozsahu voľnej živnosti
   výroba strojov - mechanických častí
   výroba oceľových stavebných dielov a konštrukcií
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH Salzburger Strasse 323 Linz 4021 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Nádaská Martinengova 26 Bratislava 811 02
   15.02.2001Zrušené obchodné meno:
   STUAG - SLOVENSKO, s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstätte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Považanová Kaštieľská 1/A Bratislava
   26.08.1999Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 827 24
   Noví spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstätte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Považanová Kaštieľská 1/A Bratislava
   25.08.1999Zrušené sidlo:
   Vígľašská 3 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstädtte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Fajnor Vígľašská 3 Bratislava
   27.11.1996Nové sidlo:
   Vígľašská 3 Bratislava 851 07
   26.11.1996Zrušené sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 832 24
   03.05.1996Noví spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstädtte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   02.05.1996Zrušeny spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstädtte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   08.02.1993Nové obchodné meno:
   STUAG - SLOVENSKO, s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 832 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, mimo tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstädtte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Fajnor Vígľašská 3 Bratislava